BRL 6000-25

De BRL 6000-25 is een beoordelingsrichtlijn die beschrijft waaraan installatiebedrijven moeten voldoen als zij willen werken aan gebouwgebonden gasverbrandingstoestellen, zoals gasketels en rookafvoer. Installatiebedrijven die onder deze nieuwe richtlijn vallen hebben tot 1 januari 2021 de tijd om aan de BRL 6000-25 eisen te voldoen en zich te laten certificeren.

De overheid streeft al jaren naar deskundige specialisten voor de installatie, het onderhoud, reparatie en de ingebruikstelling van gasverbrandingstoestellen die aan een gebouw gebonden zijn. In het Bouwbesluit is vastgelegd dat het werken aan deze toestellen alleen door gecertificeerde vakmensen mag plaatsvinden. Daarvoor kan een installatiebedrijf zich laten certificeren en het BRL 6000 certificaat (BRL 6000-25) aanvragen.

Gasketelwet

In 2015 concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat de installatiebranche, ondanks haar eigen keurmerken, niet in staat bleek om zelf de kwaliteit te organiseren om de burger voldoende veiligheid rond koolmonoxide te bieden. Dit resulteerde in de ‘gasketelwet’ die regelt dat installatiebedrijven zich moeten laten certificeren door een certificerende instelling. Sinds 1 januari 2021 worden zij dan ook getoetst aan de nieuwe BRL6000-25. Per 1 april 2022 is een BRL 6000-25 certificering daarnaast verplicht voor bedrijven die werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties uitvoeren.

Inhoud BRL 6000-25

Om zich te laten certificeren voor BRL 6000-25 moeten installatiebedrijven hun administratieve processen goed op orde hebben én moeten ze voldoende gekwalificeerd personeel in huis hebben. Dit resulteert in de volgende eisen:

  • Er moeten drie typen ‘deskundigen’ binnen een bedrijf worden aangewezen. Deze deskundigen hebben verschillende vakbekwaamheidseisen en verschillende verantwoordelijkheden: de Werkverantwoordelijke (WV), de Vakbekwaam Persoon (VP) en de Voldoende onderricht persoon (VOP).
  • Ten aanzien van de administratie wordt er geëist dat bedrijven tenminste tien jaar lang alle documenten rond een geplaatste of onderhouden gasketel bewaren.
  • Er moet rekening mee worden gehouden dat er tenminste één gerealiseerd project bezocht zal worden. Daarbij zal iemand van het installatiebedrijf zelf aanwezig zijn en een inspecteur van de certificerende instelling. De inspecteur checkt de verbrandingsinstallatie (zoals luchttoevoer, ketel, rookgasafvoer) aan de hand van een lijst ‘mogelijk kritische punten’. Deze procedure is al bekend van de elektrotechniek (BRL 6000-1, 6000-2 en 6000-3). De geldigheid van het BRL 6000-25 certificaat vervalt na drie jaar. Daarna moet deze weer vernieuwd worden.
Meer weten over de BRL 6000-25 en de mogelijkheden voor ondersteuning vanuit Kader? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!
Contact

Gerelateerde diensten


Begrippen over Kwaliteit

Meer begrippen
Bel mij
Vul hier uw gegevens in en wij nemen telefonisch contact met u op.