Business Resilience

Business Resilience staat voor zakelijke veerkracht. Het is het vermogen van een organisatie om zich snel aan te passen aan verstoringen binnen het bedrijf, met behoud van bedrijfscontinuïteit en het beschermen van mensen, activa en de organisatie op zich. Zakelijke veerkracht is sterk gerelateerd aan Business Continuity, ook wel bedrijfscontinuïteitsplanning.

Zakelijke veerkracht gaat een stap verder dan herstel na een incident door de inzet van strategieën. Business Resilience is een terugkomend en continu proces binnen organisaties en richt zich op het weerbaarder maken van medewerkers, processen, systemen en faciliteiten om te overleven en te blijven groeien. Door Business Resilience te integreren, te evalueren en te verbeteren in de dagelijkse praktijk wordt de organisatie veerkrachtiger en kan deze zich snel herpakken na een incident.

Een Business Continuity Managementsysteem (BCM) afgestemd op ISO 22301 helpt organisaties om inzicht te krijgen in deze mogelijke bedreigingen en deze te beheersen.

Business Resilience en Business Continuity

De termen Business Resilience en Business Continuity worden nogal eens door elkaar gebruikt. Business Continuity richt zich vaak op het in kaart brengen van risico’s vooraf en de daarbij behorende acties om na een calamiteit weer zo snel mogelijk up and running te zijn (ook wel procesgericht). Business Resilience zorgt ervoor dat de organisatie hier veerkrachtig mee om kan gaan.

Door Business Resilience te zien als onderdeel van Business Continuity ontstaan duidelijke communicatiekanalen en aanstuurstructuren waardoor bedrijven zo goed mogelijk kunnen reageren bij een calamiteit. Samengevat komt het op het volgende neer:

Business Continuity is procesgericht waarbij het aankomt op:

  1. Het ontdekken waar de onderneming of organisatie voor staat
  2. Wat de belangrijkste bedrijfsonderdelen zijn
  3. Hoe die onderdelen gevaar kunnen oplopen
  4. Wat de betekenis van die bedreigingen is
  5. Hoe bedreigingen te voorkomen of hoe de schade zo veel mogelijk te beperken
  6. En wat te doen om een doorstart te (kunnen) maken. (Crisismanagement maakt daar onderdeel van uit).

Business Resilience

Dit heeft te maken met de “veerkracht en weerstandsvermogen” van een organisatie of bedrijf die van belang is voor de toekomstige (markt)positie en om daarnaar te handelen. Bij Business Resilience gaat het om “mentaal” sterk te zijn om een eventuele calamiteit op te vangen en om vanuit de crisissituatie de wederopbouw en doorstart ter hand te nemen om de producten en/of dienstverlening naar de klanten toe te kunnen garanderen.

Business Continuity Management systeem volgens ISO 22301

ISO 22301 is een internationale norm en beschrijft de vereisten voor een Business Continuity Managementsysteem om zo de bedrijfscontinuïteit te bevorderen.  De kern van Business Continuity Management, bestaat uit 5 onderdelen, tw; Business impact analyse, business continuity strategy, business continuity procedures, oefenen en recovery.

Het Business Continuity Management Systeem volgens de norm ISO 22301, biedt vele voordelen zoals:

  • optimaal herstellen van een potentieel schadelijk en storend incident door proactieve wijze
  • beschermen van omzet
  • winst en reputatie van de organisatie
  • dankzij de verbeterde veerkracht en paraatheid, verlagen van de kosten van de verzekering voor bedrijfsonderbrekingen. Dit gebeurt op basis van de analyse van het risico van de organisatie.
Meer weten over Business Continuity Management en de mogelijkheden voor ondersteuning vanuit Kader? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!
Contact

Gerelateerde diensten


Begrippen over Kwaliteit

Meer begrippen
Bel mij
Vul hier uw gegevens in en wij nemen telefonisch contact met u op.