CE markering

CE staat voor “Conformité Européenne”. CE markering is een label dat aangeeft dat een product aan eisen uit Europese richtlijnen voldoet. De richtlijnen hebben betrekking op wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en het milieu.

Voldoen aan Europese richtlijnen

Door een Europees raamwerk met eisen wordt handel niet belemmerd door nationale wetgeving. Deze eisen zijn vastgelegd in ongeveer 30 product-specifieke Europese richtlijnen en verordeningen. Nationale overheden mogen geen aanvullende eisen stellen. Soms valt een product onder meerdere richtlijnen voor CE markering. Voldoen producten niet aan de Europese eisen dan is CE markering niet toegestaan en mogen de producten niet worden verhandeld.

Doel CE markering

Doel van CE markering is het bevorderen van vrije goederenhandel tussen EU lidstaten en harmonisatie van de wetgeving van EU landen voor productveiligheid en -gezondheid. Een product met CE markering heeft toegang tot de internationale markt binnen Europa. De CE markering – herkenbaar aan de letters C en E – moet op het product staan of op een daarop aanwezig gegevensplaatje.

CE markering aanvragen of aanbrengen

CE markering aanvragen is niet mogelijk, het is de bedoeling dat deze door fabrikanten of importeurs zelf wordt aangebracht. Hiermee verklaart de fabrikant of importeur dat het product aan de eisen voldoet. Producten waarvoor een Europese richtlijn bestaat dienen altijd te voldoen aan de richtlijn en voorzien te zijn van CE markering. Het op de markt brengen van het product is alleen mogelijk als met een conformiteitsbeoordeling is vastgesteld dat aan de richtlijn wordt voldaan. De fabrikant of importeur verklaart met een EG-verklaring van overeenstemming dat het product aan de eisen voldoet en kan CE markering aanbrengen.

CE markering aanvragen kan dus niet, het is min of meer een vorm van certificering door de fabrikant of importeur zelf, maar wordt productcertificering genoemd zodra er grotere risico’s zijn op een bepaalde categorie producten en daarom een typegoedkeuring door een aangewezen instelling (Notified Body) moet worden uitgevoerd op basis van specifieke technische normen. Het is de verantwoordelijkheid van de fabrikant of importeur om vast te stellen of dit nodig is.

Import product buiten EU

Bij import van een product van buiten de EU moet de importeur nagaan of de fabrikant alle noodzakelijke stappen voor CE markering heeft genomen. En of de fabrikant op aanvraag de vereiste documentatie kan leveren. Verhandelt een importeur of distributeur een product onder eigen naam of handelsmerk, dan neemt hij daarbij feitelijk de verantwoordelijkheden van de fabrikant over. De importeur of distributeur moet dan voldoende informatie over het ontwerp en de fabricage van het product hebben.

Meer weten over CE markering en de mogelijkheden voor ondersteuning vanuit Kader? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!
Contact
Bel mij
Vul hier uw gegevens in en wij nemen telefonisch contact met u op.