CO2 Prestatieladder niveaus

De CO2 Prestatieladder geeft inzicht in de mate waarin een organisatie actief bezig is met CO2 reductie. Er zijn vijf CO2 Prestatieladder niveaus.

De vijf niveaus / treden waarop een organisatie met een CO2 bewust certificaat gecertificeerd kan worden met zijn als volgt:

CO2 Prestatieladder niveau 1

Het bedrijf heeft haar energiestromen kwalitatief in kaart gebracht en beschikt over een lijst potentiële opties voor energiebesparing en duurzame energie. Het bedrijf communiceert intern op ad hoc basis over haar beleid m.b.t. energiebesparing en duurzame energie en is op de hoogte van sector- en keteninitiatieven op het gebied van CO2 reductie.

CO2 Prestatieladder niveau 2

Het bedrijf heeft haar energiestromen kwantitatief in kaart gebracht en heeft een kwalitatieve doelstelling geformuleerd voor energiebesparing en duurzame energie. Het bedrijf communiceert intern structureel over haar energiebeleid en neemt passief deel aan tenminste één sector- en keteninitiatief op het gebied van CO2 reductie.

CO2 Prestatieladder niveau 3

Het bedrijf beschikt over een officiële CO2 emissie-inventaris die volgens de ISO (of GHG)
standaard is opgesteld en door een onafhankelijke instelling is geverifieerd. Het bedrijf beschikt over kwantitatieve doelstellingen voor haar eigen (scope 1 en 2) CO2 uitstoot. Het communiceert structureel intern en extern over haar CO2 Footprint en neemt actief deel aan tenminste één sector- en keteninitiatief op het gebied van CO2 reductie.

CO2 Prestatieladder niveau 4

Het bedrijf heeft haar ketenemissies op hoofdlijnen in kaart gebracht en voor twee relevante ketens zijn ketenanalyses uitgevoerd. Het bedrijf beschikt over kwantitatieve doelstellingen voor haar ketenemissies. Het bedrijf onderhoudt een dialoog met belanghebbenden (overheden en maatschappelijke organisaties) en kan aantonen dat zij initiatiefnemer is van een sector- en keteninitiatief op het gebied van CO2 reductie.

CO2 Prestatieladder niveau 5

Het bedrijf beschikt over een CO2 emissie-inventaris van haar belangrijkste leveranciers. Het bedrijf toont aan dat de geformuleerde doelstellingen zoals geformuleerd op niveau 3 en 4 worden gerealiseerd. Het bedrijf committeert zich publiekelijk aan een CO2 reductieprogramma van – of met – overheid of maatschappelijke organisatie en kan aantonen dat het een relevante bijdrage levert aan een innovatief CO2 reductieproject.

CO2 Prestatieladder niveau 5 is het hoogst te behalen niveau waarop een organisatie gecertificeerd kan worden. Bij het beoordelen van de CO2 prestatie wordt per niveau beoordeeld hoe een organisatie scoort. Daarbij wordt vanuit vier invalshoeken gekeken; zelfinzicht, reductie-commitment, transparantie en samenwerking. Iedere invalshoek heeft daarbij zijn eigen weging:

 Code  Invalshoek Weegfactor
 A Inzicht (in eigen CO2-uitstoot) 40%
 B CO2-reductie (de ambitie waaraan men zich committeert 30%
 C Transparantie (hoe communiceert men daarover in- en extern) 20%
 D Samenwerking met collega-bedrijven op het gebied van CO2-reductie 10%

Op basis van de totaalbeoordeling wordt het bedrijf gecertificeerd voor een bepaald CO2 Prestatieladder niveau. Deze CO2 certificering gebeurt op basis van het certificeringschema van de CO2 Prestatieladder.

Meer weten over de CO2 Prestatieladder niveaus en de mogelijkheden voor ondersteuning vanuit Kader? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!
Contact

Begrippen over Milieu & duurzaamheid

Meer begrippen
Bel mij
Vul hier jouw gegevens in en wij nemen telefonisch contact met je op.