Governance Code Veiligheid

In de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) werken bouwondernemingen en opdrachtgevers samen om de veiligheid in de gehele bouwketen in brede zin te verbeteren. Zij hebben gezamenlijke uitgangspunten en kernwaarden vastgelegd op gebied van de veiligheidscultuur en -gedrag.

De GCVB heeft een normerende werking. Het naleven van de veiligheidsnormen en -waarden grijpt in op diverse bedrijfsactiviteiten en –processen. De vijftien opdrachtgevers zijn werkzaam in de bouw, weg, water, spoorinfra en installatietechniek. Bedrijven die de uniforme werkwijze van de GCVB onderschrijven kunnen zich aanmelden. Per 1 januari 2021 zijn ondertekenaars van de GVCB verplicht om aan te tonen dat zij aan de NEN Veiligheidsladder voldoen.

Werking kerngroep GCVB

Een effectief veiligheidsbeleid binnen en tussen organisaties wordt onder andere gecreëerd door eenduidigheid in vorm en inhoud van instrumenten, regels, voorschriften en veiligheidsmiddelen. De Kerngroep GCVB probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande instrumenten en deze tot standaard te verheffen. De meetinstrumenten moeten de hele keten omvatten, op elkaar aansluiten en qua omvang afgestemd zijn op de doelgroep.  

De Kerngroep van de GCVB initieert en zoekt partijen met hetzelfde gedachtegoed, die onderdelen van de uitvoeringsagenda willen realiseren. De Kerngroep is geen uitvoeringsorganisatie. De Ondertekenaars van de GCVB zijn wél verantwoordelijk voor het promoten en accepteren van de uniforme werkwijzen. Zoals bijvoorbeeld met de uitrol daarvan binnen hun organisatie en werkgebieden. Dit betekent dat ondertekenaars de ontwikkelde systematiek accepteren en hun beleid daarop aanpassen. De Ondertekenaars geven aan bij te dragen aan de ontwikkeling van een eenduidige systematiek voor het meten van veiligheidsprestaties. Zij onderkennen dat er behoefte is aan meetinstrumenten op: organisatieniveau, projectniveau en persoonsniveau.

Kernwaarden GCVB

De kernwaarden die zijn vastgesteld om de veiligheidscultuur en het veiligheidsgedrag verder te verbeteren, zijn:

  • Samenwerking

Bij samenwerking draait het om transparante communicatie, ketenintegratie, standaardisatie, uniformering en harmonisatie. In de omgang wordt respect getoond voor elkaars rollen, belangen, sterktes en zwaktes. Iedereen is bereid om van elkaar te leren en elkaar te versterken. Openheid en transparantie worden gerespecteerd.

  • Verantwoordelijkheid

Bij verantwoordelijkheid gaat het om zorg, integriteit, betrouwbaarheid, professionaliteit, kwaliteit, het toezien op het naleven van afspraken en het aanspreken van mensen op onveilig gedrag.

  • Leiderschap

Leiderschap moet vooral gericht zijn op constante aandacht voor en sturen op veiligheid. Dit gebeurt door het nemen van initiatief, het tonen van voorbeeldgedrag en zorgen voor de juiste prikkels.

Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder is een certificeerbare norm om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in de organisatie te meten en continu te verbeteren. De organisatie maakt hiermee inzichtelijk en aantoonbaar in welke mate er veilig wordt gewerkt. De Veiligheidsladder bevordert het veiligheidsbewustzijn van medewerkers. Zo zorgt de organisatie ervoor dat zij elke dag weer veilig naar huis gaan. Maar er zijn meer voordelen. Hoe hoger de organisatie scoort op de Veiligheidsladder, hoe meer kans om een aanbesteding te winnen. De Veiligheidsladder werkt positief voor het imago en onderscheidend ten opzichte van de concurrent.

Meer weten over GCVB en de Veiligheidsladder en de mogelijkheden voor ondersteuning vanuit Kader? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!
Contact

Gerelateerde diensten


Begrippen over Veiligheid & arbo

Meer begrippen
Bel mij
Vul hier uw gegevens in en wij nemen telefonisch contact met u op.