HLS structuur

Nieuwe versies van ISO normen, zoals ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 en ISO 45001, zijn ingericht volgens de nieuwe High Level Structure (HLS). De HLS is een uniforme standaardopbouw voor ISO normen. Hiermee is een grotere flexibiliteit, integrale benadering en een sterkere focus op risicomanagement mogelijk. Centraal staat de procesbeheersing.

De High Level Structure heeft een aantal kernonderwerpen. Dit zijn basiseisen die aan elk managementsysteem gesteld worden. Het betreft de volgende essentiële onderdelen:

  1. Leiderschap
  2. Risico management
  3. Compliance management
  4. Procesmanagement
  5. Verbetermanagement
  6. Borging en aantoonbaarheid

Hogere eisen aan leiderschap

Belangrijk uitgangspunt is dat de structuur beter moet aansluiten bij de in de organisaties gangbare besturingsmodellen. Het managementsysteem moet dus geïntegreerd worden in de gewone bedrijfsvoering. Hierdoor worden hogere eisen aan leiderschap gesteld. Het management moet verantwoordelijkheid gaan nemen voor de effectiviteit van het management en de integratie van managementstandaarden in het bedrijfsproces. Het management is nauwer betrokken bij de auditing van de norm dan voorheen.

Stimulans risicoanalyses

Met de nieuwe HLS worden organisaties gestimuleerd om risicoanalyses te maken. Om dit gedegen te doen is het van belang de markt en de ontwikkelingen nauwlettend in kaart te brengen en te volgen. Vervolgens wordt vastgelegd hoe op deze risico’s geanticipeerd kan worden.

Stakeholders hoog op de agenda

Ook staan de behoeften van belanghebbenden, zoals klanten, leveranciers etc hoog op de agenda. De behoeften van deze stakeholders moeten gewogen worden en eventuele maatregelen moeten worden geborgd in het proces.

De voordelen op een rij

  • Integratie van verschillende managementsysteem normen wordt veel eenvoudiger; de structuur en basiseisen zijn gelijk.
  • Certificatie kan efficiënter en effectiever plaatsvinden door de onderwerp-specifieke aanvullingen op de kernelementen
  • De nieuwe normen maken een betere aansluiting op de strategie en ’governance’ van organisaties mogelijk en zorgen voor een goede inbedding in de ‘normale’ bedrijfsvoering.
  • Risicomanagement, compliance management en procesbeheersing zijn verankerd in de nieuwe ISO normen. De contextanalyse zorgt voor externe gerichtheid en leiderschap neemt een veel prominentere plek in.
Meer weten over de HLS structuur en de mogelijkheden voor ondersteuning vanuit Kader? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!
Contact
Bel mij
Vul hier uw gegevens in en wij nemen telefonisch contact met u op.