ISO 22301

ISO 22301 is een internationale norm en beschrijft de vereisten voor een Business Continuity Management systeem om zo de bedrijfscontinuïteit te bevorderen. Door een Business Continuity Management systeem te ontwikkelen dat is afgestemd op ISO 22301, krijgen bedrijven inzicht in mogelijke bedreigingen voor de organisatie en zijn zij in staat de calamiteiten te beheersen. Een bijkomend voordeel met een ISO 22301 gecertificeerde organisatie, is dat zij voldoet aan aanbestedingscriteria.

ISO 22301 werd voor het eerst gepubliceerd in 2012. De nieuwste versie werd op 31 oktober 2019 gepubliceerd. Gecertificeerde bedrijven hebben 3 jaar de tijd om over te stappen. Dit betekent dat certificaten met de oude versie na 31 oktober 2022 niet meer geldig zijn.

Bedrijfscontinuïteitsmanagement is relevant voor alle soorten organisaties in elke sector. Vooral bij organisaties die actief zijn in risicosectoren is deze norm van belang, zoals de nutsbedrijven, financiële diensten, olie en gas, transport, telecom en voedselproductie, of wanneer voortzetting van de activiteiten van cruciaal belang is. Maar de verwachting is dat de vraag naar certificering ook in de minder vitale sectoren snel zal gaan toenemen.  In deze sectoren kan immers een gewaarborgde levering van producten of diensten voor een andere organisatie ook van levensbelang zijn.

Bedrijfscontinuïteit maakt deel uit van algemeen risicobeheer in een onderneming, waarbij delen overlappen met informatiebeveiligingsbeheer en IT-management. Daarom wordt deze norm vaak tegelijk gehanteerd met de ISO 27001. De norm hangt ook samen met de NEN-ISO 31000, deze geeft richtlijnen voor risicomanagement in brede zin.

Inhoud ISO 22301

De kern van Business Continuity Management bestaat volgens ISO 22301 uit de volgende onderdelen:

 1. Business impact analyse

Inzichtelijk maken van essentiële bedrijfsprocessen voor productie en dienstverlening. Bepalen van de onderlinge afhankelijkheid en de benodigde hulpbronnen van de processen. En de beoordeling van de effecten als de processen gedurende enige tijd niet (kunnen) functioneren.

 1. Business continuity strategy

Bepalen van een continuïteitsstrategie op basis van de resultaten van de voorgaande stap. Vaststellen van benodigde middelen en het plannen van preventieve acties en acties die negatieve effecten van maatregelen reduceren.

 1. Business continuity procedures

Het vaststellen en invoeren van procedures voor het omgaan met ontwrichtende gebeurtenissen en continueren van de bedrijfsactiviteiten. Ook dient hier een organisatorische aanpak gemaakt te worden, ingeval een incident optreedt. Daarbij hoort ook de in- en externe communicatie en een bedijfscontinuïteitsplan.

 1. Oefenen

Alle procedures en plannen uit voorgaande stap moeten worden geoefend en op effectiviteit worden beoordeeld.

 1. Recovery

Hier dienen procedures en plannen ingezet te worden om vanuit de tijdelijk getroffen noodmaatregelen weer terug te keren naar de ‘normale bedrijfsvoering’.

Voordelen ISO 22301 op een rij

 • Optimaal herstellen van een potentieel schadelijk en storend incident door proactieve wijze
 • Voldoen aan de vereisten van regelgeving en bestuur waar bedrijfscontinuïteitsbeheer een noodzaak is
 • Beschermen van omzet, winst en reputatie van de organisatie, dankzij de verbeterde veerkracht en paraatheid.
 • Grip op actuele en toekomstige bedreigingen van het bedrijf
 • Verlagen van de kosten van de verzekering voor bedrijfsonderbrekingen op basis van de analyse van het risico van uw organisatie
 • Zekerheid dat het bedrijf de nodige maatregelen heeft genomen om te reageren op een potentiële ramp 
 • Voldoen aan de eisen van klanten in de hele supply chain en veerkracht tonen
 • Certificering geeft vertrouwen aan prospects en klanten
 • Onderscheidend vermogen ten opzichte van concurrenten
 • Continue verbetering van de organisatie
Meer weten over ISO 22301 en de mogelijkheden voor ondersteuning vanuit Kader? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!
Contact

Gerelateerde diensten


Begrippen over Kwaliteit

Meer begrippen
Bel mij
Vul hier uw gegevens in en wij nemen telefonisch contact met u op.