ISO certificering zorg

Steeds meer instellingen in de zorg en welzijn hebben een ISO certificering zorg. Met deze ISO certificering zorg willen zij de kwaliteit die zij leveren verder professionaliseren en inzichtelijk, meetbaar en toetsbaar maken. Daarvoor moeten zij aan alle eisen voldoen voor de geldende norm. Bij ISO certificering zorg worden processen, producten en diensten die belangrijk zijn voor de zorg continu geëvalueerd en verbeterd. Als een zorginstelling ISO gecertificeerd is voldoet zij dus 100% aan alle eisen van de betreffende norm.

Een aantal redenen waarom steeds méér instellingen in het bezig zijn van een ISO certificering zorg, is dat brancheorganisaties waarbij veel instellingen zijn aangesloten, eisen stellen aan hun leden. Men kan lid worden of blijven als aan de eisen van de erkende norm wordt voldaan.

Ook stellen steeds meer zorgverzekeraars een kwaliteitscertificaat als voorwaarde voor het aangaan van contracten met aanbieders in de zorg. De overheid heeft daarnaast aangegeven strenger te gaan controleren op de naleving van de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz). Als laatste worden veel instellingen door mogelijke samenwerkingspartners verplicht om een kwaliteitscertificaat te hebben.

Hiermee wordt het belang benadrukt van de ISO certificering zorg.

Kwaliteitsmanagementsysteem zorg

Zorginstellingen hebben de keuze om meerdere kwaliteitsmodellen oftewel normen te hanteren en vast te leggen in een kwaliteitsmanagementsysteem zorg. Er zijn specifiek zorggerichte modellen zoals; HKZ of NEN-EN 15224 of juist niet-branchegerichte of sectorafhankelijke modellen zoals ISO 9001. Bij alle normen is het van belang dat de processen beschreven en vastgelegd worden in een kwaliteitsmanagementsysteem zorg. Periodieke evaluatie en continue verbetering hiervan draagt bij de kwaliteit van de organisatie.

Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg

In de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz) heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. Maar ook wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Hiermee wil de overheid zorgen dat iedereen goede zorg krijgt en dat zorginstellingen leren van klachten om de gezamenlijke zorg te verbeteren. Deze wet is op 1 januari 2016 ingegaan.

In het kort regelt de wet het volgende:

  • Een betere en snelle aanpak van klachten
  • Zorgmedewerkers kunnen veilig incidenten melden
  • Cliënt krijgt sterkere positie
  • Uitbreiding meldplicht zorgaanbieders

De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals zzp’ers. De wet geldt ook voor aanbieders van cosmetische behandelingen. Maar de wet geldt niet voor handelingen van schoonheidsspecialisten en visagisten als zij: de huid reinigen en huidverzorgende crèmes of (niet-permanente) make-up aanbrengen, middelen gebruiken die de gezondheid van de cliënt niet schaden. Daarnaast geldt de wet ook voor aanbieders van alternatieve geneeswijzen. De wet geldt niet voor ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp (Jeugdwet).

Meer weten over een ISO certificering zorg en de mogelijkheden voor ondersteuning vanuit Kader? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!
Contact
Bel mij
Vul hier uw gegevens in en wij nemen telefonisch contact met u op.