Nulmeting

Een nulmeting brengt de huidige situatie van een organisatie in kaart en is de eerste stap in het verbeter- en veranderproces. Met de nulmeting wordt de startpositie bepaald. Om doelstellingen te kunnen behalen is het immers belangrijk om eerst te weten waar een organisatie op dit moment staat. Pas daarna kunnen acties uitgezet worden. Een nulmeting geeft duidelijke resultaten en is een middel om concreet en doelgericht te werken aan het behalen van doelstellingen. Als organisatie weet je dan precies waar je aan toe bent.

Bij Kader wordt de nulmeting gebruikt voor de eerste stap naar ISO certificering. Het is de eerste stap bij de opzet van een managementsysteem. Er wordt getoetst of de organisatie al voldoet aan de relevante interne- en externe eisen van de ISO norm en wat exact nodig is om te komen tot de ISO certificering. Na de nulmeting weet de organisatie precies waar zij aan toe is.  De nulmeting geeft onder andere inzicht in de verwachte tijdsbesteding, taakverdeling en kosten van het totale certificatietraject.

Voordelen nulmeting

Bij de eerste stap naar ISO certificering is de nulmeting zeer effectief. De vele voordelen van de nulmeting hier op een rij:

 • effecten meten
 • vastleggen van het succes van het proces/beleid
 • voortgang monitoren van het proces/beleid
 • inzicht in huidige situatie en verbeterpunten voor bereiken eisen ISO norm
 • concrete aanknopingspunten ten behoeve actieplan (wat moet eerst, wat kan later, waar ligt de focus)
 • bepalen sturingskengetallen die interessant zijn voor monitoren voortgang
 • uitspreken ambitie niveau
 • benoemen sterke en zwakke punten (en daar continue rekening mee houden)
 • bepalen waar direct resultaat geboekt kan worden.

Nulmeting bij welke ISO normen?

De nulmeting maakt bij Kader onderdeel uit van de vijf stappen naar ISO certificering. De nulmeting is hierbij de eerste stap. Een overzicht van de ISO normen waarbij de nulmeting onderdeel uitmaakt:

 • ISO 9001
  ISO 9001 certificering toont aan dat uw organisatie grip heeft op haar bedrijfsvoering en in staat is procesprestaties en productconformiteit continu te verbeteren.
 • ISO 13485
  Met ISO 13485 certificering toont u aan dat u als fabrikant van medische hulpmiddelen in staat bent een veilig medisch hulpmiddel op de markt te brengen.
 • ISO 27001
  ISO 27001:2017 certificering maakt aantoonbaar dat uw organisatie informatieprocessen beheerst en dat u de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van bedrijfskritische informatie borgt.
 • ISO 14001
  Met ISO 14001 certificering toont u aan dat uw organisatie milieurisico’s beheerst en waar mogelijk voorkomt.
 • ISO 50001
  ISO 50001 certificering toont aan dat uw organisatie in staat is haar energieprestaties continu te verbeteren. De ISO 50001 norm helpt inzicht in uw energieverbruik te krijgen.
 • ISO 45001
  ISO 45001 certificering toont aan dat uw organisatie bewust en gezond veilig werkt en voldoet aan internationale wet- en regelgeving voor arbeidsomstandigheden.
 • ISO 22301
  Met ISO 22301 krijgt u inzicht in de mogelijke bedreigingen voor uw organisatie en u bent in staat de gevolgen van calamiteiten te beheersen.

Privacy nulmeting

Bij de privacy nulmeting (ook wel privacy scan genoemd) wordt bekeken welke vervolgstappen en maatregelen noodzakelijk zijn om aan de AVG wetgeving te voldoen. Op basis van deze privacy nulmeting worden concrete verbeteradviezen gegeven voor verdere optimalisatie. De maatregelen van de privacy nulmeting liggen niet alleen op het gebied van ICT, maar ook op organisatorische en communicatieve aspecten.

Voordelen privacy nulmeting

 • duidelijk rapport met vervolgstappen (om  te voldoen aan de AVG wetgeving)
 • helder en praktisch advies, waarmee privacy beleid opgesteld en nageleefd kan worden
 • persoonsgegevens en -informatie beter beschermd na uitvoering geadviseerde maatregelen
 • goed beeld privacy bewustzijn medewerkers
 • meer vertrouwen van klanten en werknemers door bescherming persoonsgegevens
 • betere communicatie over privacy wetgeving

Kader heeft eerder een privacy nulmeting mogen uitvoeren bij Lukkien. Een ervaren adviseur Informatiebeveiliging heeft deze nulmeting uitgevoerd. Tijdens deze meting kwamen een aantal punten aan bod: onder andere het privacy beleid, verwerking persoonsgegevens, grondslagen verwerking gegevensbeschermingseffectbeoordeling en de aanwezigheid van een Functionaris Gegevensbescherming.

Quickscan

Een quickscan is een afgeleide van de nulmeting. Met de quickscan wordt een beperkt onderzoek binnen een organisatie of van een bepaald product gedaan. Het doel van een quickscan is een globale evaluatie, waarbij de belangrijkste kansen, knelpunten en verbetermogelijkheden worden benoemd.

Meer weten over de nulmeting en de mogelijkheden voor ondersteuning vanuit Kader? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!
Contact

Stappenplan naar certificering

Offerte aanvragen
 1. 1. Start: Nulmeting
 2. 2. Managementsysteem
 3. 3. Interne audit
 4. Onderhoud
 5. 5. Begeleiding certificering
 6. 4. Directiebeoordeling

Begrippen over Kwaliteit

Meer begrippen
Bel mij
Vul hier uw gegevens in en wij nemen telefonisch contact met u op.