Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDG’s) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen omvatten 17 doelstellingen met 169 targets om deze doelen in 2030 te behalen. De SDG’s zijn in 2015 opgesteld door de Verenigde Naties, in samenwerking met verschillende organisaties en het bedrijfsleven en burgers, ondertekend door 193 landen. De SDG’s zijn de opvolger van de Millennium Development Goals. De SDG’s zijn een kompas voor alle thema’s waaraan gewerkt moet worden in de samenleving en in de wereld. Ze zullen leiden tot een eerlijkere en duurzamere wereld en toekomst voor iedereen. Het idee is dat niemand achterblijft en iedereen in staat moet zijn om te bouwen aan een betere toekomst.

Wil jij meewerken aan de Duurzame ontwikkelingsdoelen met jouw organisatie?
Meer informatie

Begrippen over Milieu & duurzaamheid

Meer begrippen
Bel mij
Vul hier jouw gegevens in en wij nemen telefonisch contact met je op.