Wet milieubeheer/ Omgevingswet

De Wet milieubeheer is bedoelt om het milieu te beschermen en wordt wel gezien als de belangrijkste milieuwet. De wet geeft algemene regels voor het milieubeheer. Specifieke regels zijn verder uitgewerkt in besluiten (ook wel AMvB’s – Algemene Maatregelen van Bestuur). Een voorbeeld wat in de wet staat beschreven is dat bedrijven een milieuvergunning moeten hebben. De Wet milieubeheer zal grotendeels opgaan in de nieuwe Omgevingswet. Ook andere milieuwetten zoals de Wet geluidshinder, de Waterwet en de Wet bodembescherming zullen per 1 januari 2023 vallen onder de nieuwe Omgevingswet.

Kader biedt ook na certificering ondersteuning bij het voldoen aan wet- en regelgeving. En niet alleen na certificering, maar ook als je compliant wilt zijn en blijven aan de voor jouw organisatie geldende wet- en regelgeving.
Compliance

Omgevingswet

De omgevingswet is een nieuwe wetgeving die per 1 januari 2023 zal ingaan. Het doel is om 26 wetten en 75 regelingen op het gebied van de leefomgeving te vereenvoudigen en samen te bundelen in 1 nieuwe wet.


Begrippen over Milieu & duurzaamheid

Meer begrippen
Bel mij
Vul hier jouw gegevens in en wij nemen telefonisch contact met je op.