Constructief je bedrijfsvoering verduurzamen: een pleidooi voor het MVO-beleid

Constructief je bedrijfsvoering verduurzamen: een pleidooi voor het MVO-beleid

Een MVO-beleid, zeker weer zo’n hype uit het bedrijfsleven? Dat het onderwerp ‘hot’ is valt niet te ontkennen: het onderwerp staat inmiddels in menig managementoverleg op de agenda. Begrijpelijk, want vanuit meerdere hoeken is er vraag naar en behoefte aan verduurzaming van de bedrijfsvoering. Wat ons betreft is MVO-beleid dan ook geen hype maar here to stay. Waarom we dat vinden en hoe je aan de slag kunt met je eigen beleid voor duurzaam ondernemen, lees je in dit blog. 

De roep om maatschappelijk verantwoord te ondernemen klinkt vanuit veel verschillende kanten

Overheid: 

De overheid verwacht via wet- en regelgeving zoals het Klimaatakkoord dat je verduurzaamt. Er is in toenemende mate wet- en regelgeving van toepassing op duurzaamheidsonderwerpen, waardoor de vrijblijvendheid er langzaam vanaf gaat; 

Financiële instellingen:

Financiering nodig voor je bedrijf? Financiële instellingen vinden jouw MVO-beleid belangrijk, want hoe duurzamer je onderneemt, hoe minder risico je bedrijfscontinuïteit op de lange termijn loopt; 

Beurzen: 

Op de beurzen worden ESG (Environmental, Social & Governance)-data steeds meer gepubliceerd. ‘Groene’ aandelen en obligaties zijn meer waard dan ‘grijze’. Daarnaast is het bij bijvoorbeeld pensioenfondsen beleid om het percentage ‘groene’ beleggingen te vergroten. Onlangs heeft de EU een directive aangenomen die bedrijven met EED-verplichtingen ook verplicht een ESG-rapportage te maken. Daarmee is het aannemelijk dat ESG-informatie in de toekomst op de beurs een nog belangrijker rol gaat spelen; 

Maatschappij en klanten: 

De maatschappij en je (potentiële) klanten vinden het belangrijk dat jouw bedrijf bijdraagt aan milieu en maatschappij. Wat doe je, hoe doe je dat en in dit geval ook vooral: hoe deel je dat met de buitenwereld?; 

Arbeidsmarkt:

Er is in veel sectoren een flink tekort aan geschikt personeel. Ook hier blijkt uit onderzoek dat met name hoogopgeleide en jonge(re) toekomstig medewerkers je geen aantrekkelijke werkgever vinden als je je MVO-zaken niet op orde hebt. Natuurlijk zijn arbeidsvoorwaarden als een contract voor onbepaalde tijd en een goed salaris voor potentiële werknemers doorslaggevend. Toch blijkt dat, wanneer ze kunnen kiezen tussen twee banen met dezelfde arbeidsvoorwaarden, bijna 90% van de kandidaten bewust kiest voor de duurzamere werkgever; Aanbestedingen: Bij aanbestedingen wordt steeds vaker ook gevraagd om bepaalde duurzaamheid-gerelateerde certificeringen of MVO-beleid. Ook als hier niet expliciet om gevraagd wordt, kan het gunningsvoordeel opleveren; 

Eigen motivatie:

De behoefte aan verduurzaming van je bedrijfsvoering kan natuurlijk ook gewoon intrinsiek zijn: jouw bedrijf is ooit gestart omdat jullie mogelijkheid zagen iets toe te voegen aan de wereld, bijvoorbeeld een product of dienst. Nu is de tijd rijp voor een volgende stap door ook je bedrijfsvoering aan te pakken. 

Van CO2 Footprint of Prestatieladder naar MVO-beleid en MVO verslag 

Duurzaam ondernemen is breed en heeft invloed tot in de vezels van de organisatie. Duurzaam ondernemen kan tegelijk ongrijpbaar lijken. Je wilt er mee aan de slag, maar waar in het oerwoud van mogelijke oplossingen begin je? Van oudsher was de CO2-footprint een veelgebruikte en laagdrempelige manier om in korte tijd tot reducties te komen. Meten is tenslotte weten, en reducties leveren plat gezegd geld op. Dat geld kan vervolgens geïnvesteerd worden in verdere, minder grijpbare MVO-thema’s. Waar de CO2 footprint of CO2 Prestatieladder voorheen het doel was, zien we het in de praktijk nu veel als vertrekpunt voor een MVO-beleid. Bedrijven weten waar op bespaard kan worden en zien vanuit daar mogelijkheden processen en ketens anders in te richten. Dat vormt de eerste stap naar een MVO-beleid. 

MVO-beleid: waar begin je? 

Het samen bouwen aan een MVO-beleid is maatwerk. Als wij bij een opdrachtgever binnenkomen, bekijken we eerst wat er al gedaan is of wordt aan duurzaam ondernemen. Dan bespreken we de duurzaamheidsambities van het bedrijf. Sommige organisaties hebben er al ideeën over, andere organisaties willen graag aan de slag, maar weten niet goed waar te starten. De Sustainable Development Goals (SDG’s) of Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen van de Verenigde Naties vormen dan een goed uitgangspunt. Aan de hand van deze 17 punten kijken we wat het beste aansluit bij een opdrachtgever: ligt het in het verlengde van een missie of product, past het bij de medewerkers en de andere belanghebbenden van de organisatie, is er affiniteit met een of meerdere thema’s?  

Behapbaar: werken aan voor jou relevante thema’s 

Aan de hand van een MVO scan selecteren we met de opdrachtgever de thema’s die voor de organisatie relevant en onderscheidend zijn en werken deze samen met de opdrachtgever uit. De thema’s zijn dan vertaald en gekoppeld aan de bedrijfsdoelstellingen en geïmplementeerd in de activiteiten van de organisatie.  

Met een MVO rapportage kan vervolgens periodiek naar iedereen die een belang heeft transparant over de voortgang worden gecommuniceerd. Zo blijf je uiteindelijk met ketenpartners in dialoog over de gezamenlijke MVO thema’s in de branche. Vanaf 2023 wordt het door de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) ook verplicht voor beursgenoteerde bedrijven en bedrijven die aan 2 van de 3 onderstaande criteria voldoen te gaan rapporteren: 

  • Meer dan 250 medewerkers; 
  • Meer dan 40 miljoen omzet; 
  • Meer dan 20 miljoen op de balans.  

Herkenbaar rijtje? Dit zijn dezelfde organisaties die ook in het kader van de European Energy Directive (EED) door de overheid al zijn aangeschreven voor een energie-audit onderzoek. 

Je ziet het: er zijn talloze redenen om de stap naar een concreet MVO-beleid te maken. Dat wordt dus geen standaarddocument, maar echt iets dat past bij jouw organisatie en daarom ook gedragen wordt. Wij helpen je daar graag bij. Neem contact met ons op voor meer informatie.  

Bel mij
Vul hier uw gegevens in en wij nemen telefonisch contact met u op.