Nieuwe duurzaamheidswetgeving CSRD: wat kun je verwachten?

Nieuwe duurzaamheidswetgeving CSRD: wat kun je verwachten?

Waar eerder werd gesteld dat vanaf 2023 een grote groep bedrijven verplicht moet gaan rapporteren over duurzaamheidsbeleid en prestaties, want de Europese Commissie presenteerde onlangs het Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), lijkt het er nu op dat daar vertraging in komt. Dit betekent dus uitstel van de implementatie van de richtlijn. Maar eerst leggen we je uit hoe het precies zit. Of jouw bedrijf onder de CSRD-verplichting valt, wat er van je verwacht wordt en hoe je dat op tijd regelt, lees je in dit blog.

Je kent misschien de Energy Efficiency Directive (EED), welke verplicht is voor grote bedrijven. Deze groep krijgt sowieso met de CSRD te maken, maar de criteria voor CSRD-verplichting zijn veel ruimer. De CSRD verplicht bedrijven om periodiek hun sociale en milieu-impact in kaart te brengen, hierover te rapporteren en deze informatie te laten toetsen door een accountant.

“Wéér een verplichting vanuit de EC”, horen we je denken. We snappen goed dat je er misschien niet op zit te wachten, omdat je je liever op je core business focust. Toch is het geen nutteloze richtlijn: het doel is de kwaliteit van informatie en transparantie over milieu- en sociale impact van bedrijven te vergroten, en zo de transitie naar een duurzame economie in lijn met het Parijse klimaatakkoord (gekoppeld aan de EU Green Deal) te ondersteunen.Je draagt hiermee dus bij aan verduurzaming.

Hoe verhoudt de CSRD zich tot NFRD en EED?

Binnen Europa bestaat sinds 2018 al een richtlijn rondom duurzaamheidsverslaglegging: de NFRD (Non-Financial Reporting Directive). Deze eist van bedrijven met een openbaar belang en meer dan 500 werknemers, zoals banken, verzekeraars en beursgenoteerde bedrijven, dat zij rapporteren over hoe zij omgaan met bijvoorbeeld milieuvervuiling, diversiteit, mensenrechten en MVO. Daarnaast bestaat de EED (Energy Efficiency Directive), die bedrijven met meer dan 250 medewerkers, een jaarlijkse omzet boven de 50 miljoen euro en een jaarlijkse balanstotaal boven de 43 miljoen euro, verplicht hun energiestromen in kaart te brengen. De CSRD is hier een aanvulling op, die voor veel meer bedrijven van toepassing is vanwege de bredere criteria.

Geldt de CSRD voor jou?

Als jouw bedrijf beursgenoteerd is, ben je sowieso CSRD-plichtig. Ben je dat niet? Dan geldt de CSRD-plicht alsnog als je aan twee van deze drie criteria voldoet:

 • Meer dan 250 medewerkers;
 • Meer dan 40 miljoen omzet per jaar;
 • Meer dan 20 miljoen op de balans.

De hierboven beschreven huidige NFRD liet al zo’n 100 Nederlandse bedrijven (en op Europees niveau zo’n 12.000) rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties. De verwachting is dat met de CSRD deze verplichting voor zo’n 50.000 bedrijven in Europa zal gelden. De CSRD wordt in 2023 van kracht, maar de verwachting is dat rond 2026 ook voor het MKB een verplichting volgt.  

Duurzaamheid wordt meetbaar, aantoonbaar en vergelijkbaar

De CSRD helpt duurzaamheid ook meetbaar en aantoonbaar te maken. Dat is goed nieuws, want er zijn momenteel weinig standaardrapportages die universeel te gebruiken zijn. Uit onderzoek blijkt dat veel duurzaamheidsverslagen onvoldoende compleet, betrouwbaar of vergelijkbaar zijn. Om de transparantie rondom duurzaamheid en andere niet-financiële zaken te versterken, zal door middel van toetsing op een aantal eisen de betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid beter te meten zijn.

Wat moet er in een CSRD rapportage staan?

De complete eisenlijst voor de CSRD-rapportage is op moment van schrijven van dit blog nog niet helder. Toch is er een aantal zaken dat al wel vaststaat:

 • Dubbele materialiteit is de basis (wat zijn voor jouw organisatie relevante thema’s):
 • Materiële duurzaamheidsontwikkelingen die leiden tot mogelijk financiële risico’s voor je bedrijf, zoals grondstoffenschaarste, extreem weer en transitierisico’s;
 • Ecologische en sociale materiële impact van het bedrijf op mens en milieu, zoals biodiversiteitsverlies en mensenrechtenschendingen in de keten.
 • Beleid, strategie, processen, governance, systemen;
 • Ketenperspectief & due diligence proces;
 • Meetbare langetermijndoelstellingen;
 • ESG (Environmental, Social, Governmental);
 • Milieu impact in lijn met EU taxonomie:
  • Regelgeving wat greenwashing wil tegengaan
  • Geeft meer duidelijkheid
  • Science based targets;

Nog niet zeker, maar eisen die we verwachten tegen te komen:

 • Een bindende rapportage standaard;
 • Specifieke KPI’s op bepaalde thema’s;
 • Sector KPI’s,

Voorbereiden op de CSRD-verplichting

Waar de CSRD initieel vanaf 2023 zou gaan gelden, lijkt het er nu op dat de volgende tijdslijnen worden gehanteerd:

 • Beursgenoteerde bedrijven: vanaf 2024
 • CSRD doelgroep (>250 medewerkers, >40 miljoen omzet, >20 miljoen balans): vanaf 2025
 • Overig mkb (details nog niet bekend): vanaf 2026

Dit betekent dus uitstel van de implementatie van de richtlijn. De extra tijd is nodig om goed voorbereid te zijn, niet om pas later te starten met het voldoen aan de eisen, zodat uw organisatie uiteindelijk voldoet aan de grote hoeveelheid vereisten. 

Het is dus van belang om tijdig te starten en niet af te wachten tot het moment van opstellen van het jaarverslag over 2024 of 2025. De standaarden worden volgens planning eind oktober 2022 definitief, echter kunnen we met de draft versies al aan de slag gaan om een start te maken met het opstellen en verzamelen van de documentatie. Dat scheelt je tegen die tijd een hoop gedoe!

Wil je hulp hebben bij deze voorbereidingen, meer weten over de CSRD of heb je een andere vraag? Neem contact met ons op, we helpen je graag verder.

Bel mij
Vul hier jouw gegevens in en wij nemen telefonisch contact met je op.