VCA checklist in 2019: wat u merkt van de veranderingen

VCA checklist in 2019: wat u merkt van de veranderingen

Begin vorig jaar werd de nieuwe VCA checklist gepubliceerd. We zijn nu een jaar verder. Tijd voor een VCA check: moet u al iets met VCA 2017/6.0? Om u alvast voor te bereiden zetten we enkele belangrijke veranderingen in de VCA norm voor u op een rij.

De VCA checklist kent u ook wel als de Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Hierop staan handvatten waarmee u de veiligheid binnen uw organisatie kunt borgen en verbeteren en bedrijfsongevallen kunt voorkomen. Een VCA certificaat is dan ook het bewijs dat u risicovolle werkzaamheden op een veilige en gezonde manier uitvoert. De VCA checklist werd in 2017 herzien en begin 2018 gepubliceerd. Deze nieuwe VCA versie 2017/6.0 vervangt nu de VCA versie 2008/5.1.

Overgangsperiode nieuwe VCA tot 2021

Wees gerust: direct een nieuwe VCA certificering halen is niet nodig. Er geldt een overgangsperiode. In oktober 2021 moet uw bedrijf wel aan de nieuwe VCA eisen voldoen. Uw certificaat is vanaf dan gebaseerd op de toetsing van de vragen uit de nieuwe VCA check 2017/6.0. Heeft u nu al een VCA certificering, dan gebeurt uw jaarlijkse certificatieaudit voorlopig op basis van de oude VCA norm die u gewend bent. Bij een hercertificering zal u in de gelegenheid worden gesteld om over te stappen naar de nieuwe VCA norm.

Laten certificeren volgens nieuwe VCA checklist

U hoeft niet per se te wachten met uw VCA check tot eind 2021. Sterker nog, hoe eerder u over kunt, hoe beter. De meeste bedrijven gaan namelijk in 2021 pas over op de nieuwe VCA. Het wordt een drukke tijd voor certificeringsinstellingen. Door hun drukte haalt ú mogelijk niet op tijd uw VCA certificering. Begin dus op tijd en voorkom dat u in de problemen komt.

Er zijn onderdelen van de VCA checklist/VGM checklist aannemers vervallen én nieuwe regels bijgekomen. Wij zetten vast enkele VCA veranderingen voor u op een rij.

Meer veiligheidsbewustzijn en toolboxen

Veiligheidsbewustzijn heeft een prominentere positie in de nieuwe VCA checklist. Wat wilt u bereiken en hoe brengt u dit over op uw collega’s? Via een toolboxbijeenkomst maakt u medewerkers meer veiligheidsbewust. Voor VCA* zijn er voortaan 4 toolboxmeetings per jaar verplicht. Voor VCA** en Petrochemie blijft dit 10 toolboxen. Houd er rekening mee dat minimaal 50% van uw toolboxmeetings in bijeenkomstvorm dient plaats te vinden.

Communicatieplan en programma gedragsbewustwording

Duidelijke, positieve communicatie is een belangrijk onderdeel van de nieuwe VCA checklist. Niet alleen via toolboxmeetings. Werken er bijvoorbeeld anderstaligen binnen uw bedrijf, dan moet u hiervoor een communicatieplan opstellen. Als u ook met onderaannemers werkt (VCA**), heeft u nog een VGM bewustzijns- en gedragsprogramma nodig. Een ander communicatiepunt: tijdens een VCA check wordt voortaan ook genoemd wat er wél goed gaat. Prettig toch?

Voldoen aan wet- en regelgeving

Op de nieuwe VCA is mandatory document 22 (MD22) van toepassing, waardoor u onder andere moet voldoen aan wettelijke en andere eisen op het gebied van arbeidsveiligheid. U heeft bijvoorbeeld een goedgekeurde Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) nodig.

Alle VGM incidenten melden

The chapter on accident reporting has also been expanded in the new HSE checklist contractors. In addition to accidents, you must now also report near accidents and unsafe situations. For incidents subject to mandatory notification, you not only inform the SZW inspection, but also your certifying institution.

Meer projectbezoeken

De certificerende instelling zal voortaan vaker langskomen bij uw projecten. Voorheen kreeg u bij 1 tot 5 lopende projecten 1 bezoek. Nu krijgt u vanaf 2 tot 5 projecten al 2 bezoeken. Dit betekent dus dat u meer tijd kwijt bent aan audits.

Andere veranderingen in de VCA checklist

  • Interne audits en directiebeoordeling liggen nu meer in lijn met de ISO normen;
  • De Functie RI&E is een overkoepelende VGM RI&E geworden;
  • Het veiligheidspaspoort is geschrapt;
  • De aandacht voor afvalbeheersing vervalt;
  • U moet minimaal 1 Taak Risico Analyse en VGM projectplan hebben van maximaal 1 jaar oud;
  • Een operationele medewerker mag nu ook werkplekinspecties doen, onder verantwoordelijkheid van een leidinggevende.

Hulp bij uw VCA check

Komt u er niet helemaal uit aan welke VCA regels uw organisatie moet voldoen? Wij begeleiden u graag naar uw VCA certificering. Daarmee garandeert u de veiligheid van uw medewerkers.

Door Tjerk Plasman, adviseur Managementsystemen & Certificatie

Meer weten? Neem contact met ons op!
Contact
Bel mij
Vul hier uw gegevens in en wij nemen telefonisch contact met u op.