De VCA checklist: de veranderingen op een rij

De VCA checklist: de veranderingen op een rij

Begin 2018 werd de nieuwe VCA checklist gepubliceerd. Iedere VCA gecertificeerde organisatie zal in oktober 2021 moeten voldoen aan de nieuwe VCA 2017/6.0. Ter voorbereiding zetten we enkele belangrijke veranderingen in de VCA norm voor u op een rij.

De VCA checklist kent u ook wel als de Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Hierop staan handvatten waarmee u de veiligheid binnen uw organisatie kunt borgen en verbeteren en bedrijfsongevallen kunt voorkomen. Een VCA certificaat is dan ook het bewijs dat u risicovolle werkzaamheden op een veilige en gezonde manier uitvoert.

Overgangsperiode nieuwe VCA tot 2021

De nieuwe VCA versie 2017/6.0 vervangt de VCA versie 2008/5.1. Er geldt een overgangsperiode. In oktober 2021 zal uw bedrijf aan de nieuwe VCA eisen moeten voldoen. Uw certificaat is vanaf dan gebaseerd op de toetsing van de vragen uit de nieuwe VCA check 2017/6.0.

Laten certificeren volgens nieuwe VCA checklist

Het wordt een drukke tijd voor certificeringsinstellingen. Naar verwachting zullen de meeste bedrijven in 2021 pas overgaan op de nieuwe VCA. Door hun drukte haalt ú mogelijk niet op tijd uw VCA certificering. Begin dus op tijd en voorkom dat u in de problemen komt.

Er zijn onderdelen van de VCA checklist/VGM checklist aannemers vervallen én nieuwe regels bijgekomen. Wij zetten enkele VCA veranderingen voor u op een rij.

Meer veiligheidsbewustzijn en toolboxen

Veiligheidsbewustzijn heeft een prominentere positie in de nieuwe VCA checklist. Wat wilt u bereiken en hoe brengt u dit over op uw collega’s? Via een toolboxbijeenkomst maakt u medewerkers meer veiligheidsbewust. Voor VCA* zijn er voortaan 4 toolboxmeetings per jaar verplicht. Voor VCA** en Petrochemie blijft dit 10 toolboxen. Houd er rekening mee dat minimaal 50% van uw toolboxmeetings in (online) bijeenkomstvorm dient plaats te vinden.

Communicatieplan en programma gedragsbewustwording

Duidelijke, positieve communicatie is een belangrijk onderdeel van de nieuwe VCA checklist. Niet alleen via toolboxmeetings. Werken er bijvoorbeeld anderstaligen binnen uw bedrijf, dan moet u hiervoor een communicatieplan opstellen. Als u ook met onderaannemers werkt (VCA**), heeft u nog een VGM bewustzijns- en gedragsprogramma nodig. Een ander communicatiepunt: tijdens een VCA check wordt voortaan ook genoemd wat er wél goed gaat. Prettig toch?

Voldoen aan wet- en regelgeving

Op de nieuwe VCA is mandatory document 22 (MD22) van toepassing, waardoor u onder andere moet voldoen aan wettelijke en andere eisen op het gebied van arbeidsveiligheid. U heeft bijvoorbeeld een goedgekeurde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) nodig.

Alle VGM incidenten melden

Ook het hoofdstuk over ongevallen melden is uitgebreid in de nieuwe VGM checklist aannemers. Behalve ongevallen, moet u nu ook bijna-ongevallen en onveilige situaties melden. U licht niet alleen de inspectie SZW in, maar ook uw certificerende instelling.

Meer projectbezoeken

De certificerende instelling zal voortaan vaker langskomen bij uw projecten. Voorheen kreeg u bij 1 tot 5 lopende projecten 1 bezoek. Nu krijgt u vanaf 2 tot 5 projecten al 2 bezoeken. Dit betekent dus dat u meer tijd kwijt bent aan audits.

Andere veranderingen in de VCA checklist

  • Interne audits en directiebeoordeling liggen nu meer in lijn met de ISO normen;
  • De Functie RI&E is een overkoepelende VGM RI&E geworden;
  • Het veiligheidspaspoort is geschrapt;
  • De aandacht voor afvalbeheersing vervalt;
  • U moet minimaal 1 Taak Risico Analyse en VGM projectplan hebben van maximaal 1 jaar oud;
  • Een operationele medewerker mag nu ook werkplekinspecties doen, onder verantwoordelijkheid van een leidinggevende.

Hulp bij uw VCA check

Komt u er niet helemaal uit aan welke VCA regels uw organisatie moet voldoen? Wij begeleiden u graag naar uw VCA certificering. Daarmee garandeert u de veiligheid van uw medewerkers.

Meer weten? Neem contact met ons op!
Contact
Bel mij
Vul hier uw gegevens in en wij nemen telefonisch contact met u op.