Wat u moet weten over de Veiligheidsladder

Wat u moet weten over de Veiligheidsladder

Hoe veilig gaat het er in uw bouwbedrijf aan toe? Vanaf 1 januari 2021 gelden er verplichte richtlijnen voor uw veiligheidsbewustzijn. Daarvoor werd de NEN Veiligheidsladder in het leven geroepen: hét instrument om uw veiligheidscultuur te verbeteren. In dit blog leest u wat deze beoordelingsmethode voor uw organisatie inhoudt.

Waarschijnlijk heeft u onlangs de Governance Code Veiligheid in de Bouw getekend. Een goede stap om het veiligheidsniveau in de branche te verhogen. Maar wist u dat u vanaf 1 januari 2021 in aanbestedingen en contracten voortaan verplicht uw veiligheidsbewustzijn moet aantonen (Veiligheid in Aanbestedingen, ViA)? Dat doet u met een certificering volgens de Veiligheidsladder.

Wat is de Veiligheidsladder?

Met de Veiligheidsladder maakt u de mate waarin uw organisatie veilig werkt inzichtelijk en aantoonbaar. Het is een certificeerbare norm om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in uw bedrijf te meten en continu te verbeteren.

De Veiligheidsladder heeft 5 treden. U bepaalt zelf hoe hoog u de lat legt. Een certificerende instelling zoals TÜV Nederland stelt uw bereikte trede vast. Besluit u voor trede 3 te gaan maar lukt dit niet, dan wordt in dezelfde audit beoordeeld of u wel voldoet aan trede 2.

Vanaf 1 januari 2021 moet u minimaal aan trede 2 voldoen. Per 1 januari 2023 wordt dat waarschijnlijk trede 3.

Waar wordt u op getoetst?

Tijdens een audit wordt vooral uw gedrag beoordeeld. Want u heeft vast alle veiligheidsrisico’s en -regels netjes op papier vastgelegd. Maar het gaat om wat u in de praktijk met die informatie doet. Hoe is uw veiligheidscultuur? Wat vindt u belangrijk? Hoe en waarom gedragen uw werknemers zich op een bepaalde manier?

Voor de Veiligheidsladder wordt u gescreend op 6 bedrijfsaspecten:

  • Leiderschap en betrokkenheid
  • Beleid en strategie
  • Organisatie en opdrachtnemers
  • Werkplek en procedures
  • Afwijkingen en communicatie
  • Audits en statistieken

In het certificatieschema van de Veiligheidsladder vindt u een beschrijving van de beoordelingsaspecten.

Hoe krijgt u iedereen mee?

Het lastigste aspect van de ladder is natuurlijk het gedrag en de betrokkenheid van uw medewerkers. Waarschijnlijk kennen zij alle regels wel, maar zijn ze niet intrinsiek gemotiveerd deze ook na te leven. De Veiligheidsladder geeft u handvatten en stimuleert u de dialoog aan te gaan.

Het gewenste gedrag concreet maken voor uw hele organisatie helpt om het bewustzijn te creëren. Definieer bijvoorbeeld gouden regels die jullie allemaal naleven. Ja, het begrijpen en naleven kost tijd, maar zo weet u wel zeker dat al uw medewerkers aan het einde van de dag weer gezond naar huis gaan.

Waar begint u?

De eerste stap richting certificering is onderzoeken wat u al goed doet. Vaak heeft u de basis wel op orde. Mogelijk werkt u volgens ISO 45001 of VCA. Daarna stelt u uw ambitie vast: welke trede wilt u behalen en wat moet er daarvoor nog veranderen binnen uw organisatie? Samen met een onafhankelijke coördinator kunt u dan een plan van aanpak maken. Kom tot procesbeschrijvingen en instructies en creëer een soort werkgroep om het veiligheidsbewustzijn te bevorderen. Na de invoering van het veiligheidsmanagementsysteem bent u klaar voor de audit en certificering.

Voor wie is de Veiligheidsladder verplicht?

U kunt zich vrijwillig laten certificeren. Maar in de volgende gevallen is certificering volgens de Veiligheidsladder verplicht vanuit de ViA:

  • Als u, uw opdrachtgevers of de hoofdopdrachtgever de Governance Code Veiligheid in de Bouw hebben ondertekend
  • Als u 5 of meer medewerkers heeft (ook parttimers tellen als 1 medewerker)
  • Als de contractwaarde tenminste 100.000 euro is

Meer weten over de Veiligheidsladder

Klaar voor een veiliger bedrijf? We helpen u graag bij uw certificering voor een trede van de Veiligheidsladder. U kunt bij ons terecht voor advies, workshops en hulp bij het structureren van uw processen. We zijn er voor uw managementprocessen én de uitvoering op de bouwlocatie.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op!
Contact
Bel mij
Vul hier uw gegevens in en wij nemen telefonisch contact met u op.