Het is duidelijk dat jouw branche te maken heeft met strenge wettelijke eisen. Hieraan voldoen vraagt specifieke kennis en tijd, zaken die niet altijd voorhanden zijn. Onze adviseurs zijn flexibel in hun aanpak: zij kunnen je alles uit handen nemen, of juist je eigen medewerkers begeleiden en adviseren. Dat kan bijvoorbeeld op het gebied van KwaliteitsmanagementISO 9001 is de meest bekende norm binnen dit thema. Met deze norm toon je aan je afnemers, cliënten en eindgebruikers dat je grip hebt op je bedrijfsvoering en dat je jouw procesprestaties en productconformiteit continu verbetert. Sla je jouw geproduceerde geneesmiddelen ook op, of distribueer je deze? Dan dien je GDP compliant te zijn. Kader Group kan je hierbij ondersteunen. Informatiebeveiliging is daarnaast essentieel voor de farmaceutische branche. Een informatiemanagementsysteem (ISMS) volgens de norm ISO 27001 mag eigenlijk niet ontbreken.  

(Arbeids)veiligheid voor de farmaceutische industrie 

Ook het thema arbeidsveiligheid, ofwel Veiligheid en Arbo is voor de farmawereld onmisbaar. Als het goed is heb je al een in Nederland wettelijk verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), maar haal je daar het maximale uit? Mogelijk vind je certificering volgens de norm ISO 45001 ook interessant. Met deze norm voor gezond en veilig werken (G&VW) ondersteun je jouw medewerkers op het gebied van arbeidsveiligheid. Een deel van je medewerkers krijgt in zijn/haar werk te maken met gevaarlijke stoffen. Het is daarom aan te raden onze diensten op het gebied van procesveiligheid te bekijken. 

Milieu en duurzaamheid binnen de farmawereld 

Heb je de wens om te verduurzamen? Dan kun je bijvoorbeeld je CO2-uitstoot in kaart brengen met de CO2 Footprint, of de grotere CO2 Prestatieladder. Grip op je energieprestaties krijg je met ISO 50001 certificering, terwijl je met ISO 14001 aantoont dat je milieurisico’s beheerst, voorkomt en je milieuprestaties continu verbetert. Je leest het al: er is veel mogelijk op het gebied van milieu en duurzaamheid 

Wat je wensen en behoeften ook zijn: Kader Group biedt altijd een passende oplossing!