Het leveren van goede zorg is uw core business, het is belangrijk dat uw medewerkers daar zoveel mogelijk tijd en aandacht aan kunnen besteden. Tegelijk heeft u te maken met hoge eisen en verwachtingen van zowel de wetgever als uw patiënten, cliënten en de maatschappij. Om risico’s te beheersen, uw kwaliteit continu te verbeteren én veiliger te werken zijn er verschillende certificeerbare normen relevant voor uw branche. 

Kwaliteitsmanagement en informatiebeveiliging voor de gezondheidszorg 

Voor uw branche zijn Kwaliteitsmanagement en informatiebeveiliging onmisbaar. De meest bekende kwaliteitsmanagementnorm is ISO 9001. Met deze norm toont u aan uw cliënten dat u grip heeft op uw bedrijfsvoering en dat u uw procesprestaties en productconformiteit continu verbetert. Daarnaast is informatiebeveiliging in de zorgsector een zeer actueel onderwerp. Een managementsysteem volgens de speciaal voor de zorg ontwikkelde norm NEN 7510 geeft u grip op uw gegevensverwerking en informatiebeveiliging. Onze adviseurs implementeren binnen uw branche regelmatig geïntegreerde managementsystemen waarbij kwaliteit en informatiebeveiliging worden gecombineerd.  

Arbeidsveiligheid voor de gezondheidszorg 

Ook het thema arbeidsveiligheid, ofwel Veiligheid en Arbo is voor de zorgbranche onmisbaar. Als het goed is heeft u al een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), maar haalt u daar het maximale uit? Mogelijk vindt u certificering volgens de norm ISO 45001 ook interessant. Deze norm voor gezond en veilig werken (G&VW) vormt een framework waarmee zorginstellingen en -organisaties hun medewerkers goed kunnen ondersteunen op het gebied van arbeidsveiligheid.  

Milieu en duurzaamheid 

Misschien leeft binnen uw organisatie of instelling ook de wens om te verduurzamen en bijvoorbeeld uw energieprestaties of CO2-uitstoot in kaart te brengen? Daar zijn verschillende mogelijkheden voor: begin klein met de CO2 Footprint, kies direct voor de grotere CO2 Prestatieladder, of pak het meteen groots aan met ISO 50001 certificering. Er is veel mogelijk op het gebied van milieu en duurzaamheid 

Waar uw wensen en behoeften ook liggen: Kader vindt altijd een passende oplossing!