Ervaring doelgroep BuCa meerwaarde bij ISO 9001:2015

Ervaring doelgroep BuCa meerwaarde bij ISO 9001:2015

Kader begeleidde BuCa Electronics naar ISO 9001:2015 certificering. Pluspunt voor de klant is de ervaring van Kader in het werken met mensen met een beperking.

Het traject vergt een gedegen en rustige aanpak. Een aanpak die aansluit bij de doelgroep is van groot belang voor het welslagen van het traject naar ISO 9001:2015 certificering. Daarom wordt in het traject zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande werkwijzen en is extra tijd gereserveerd om het productieproces goed in kaart te brengen. 2 adviseurs met ervaring in het werken met mensen met een beperking begeleiden het traject.

“Het geeft mij veel voldoening om mijn kennis van en ervaring met kwaliteitsmanagement én de doelgroep van mensen met een beperking te combineren!”

Wendela Brunia, adviseur Kader

Leiderschap

Operationele en bedrijfsprocessen zijn in kaart gebracht en vastgelegd in een managementhandboek. Samen met het management is de context- en belanghebbendenanalyse gedaan en zijn de hiermee samenhangende issues, kansen en risico’s vastgesteld. Belangrijke uitkomst was de invulling van het normelement leiderschap. Dit is aangepakt door het intensiever communiceren en samenwerken met leidinggevenden die direct onder de directeur vallen. Interne audits zijn uitgevoerd en de directiebeoordeling staat gepland.

Nadat de directiebeoordeling is uitgevoerd is het zaak om het draagvlak voor ISO 9001 kwaliteitsmanagement verder te vergroten. Hoe meer draagvlak, hoe groter tenslotte de kans op een succesvolle invoering van het managementsysteem en het welslagen van de certificatie-audit!

Share this post:


Bel mij
Vul hier uw gegevens in en wij nemen telefonisch contact met u op.