Privacy nulmeting voor Lukkien

Privacy nulmeting voor Lukkien

Ter voorbereiding op de intreding van de AVG wetgeving heeft Lukkien Kader benaderd voor het uitvoeren van een privacy nulmeting. Zo kreeg Lukkien inzicht in hoeverre er al voldaan werd aan de AVG en welke stappen er nog gezet moesten worden om compliant te zijn aan de Europese AVG wetgeving.

De privacy nulmeting is uitgevoerd door een ervaren adviseur informatiebeveiliging met ervaring in de branche waarin Lukkien opereert. Tijdens de nulmeting zijn verschillende processen, procesbeschrijvingen, procedures en instructies besproken en getoetst aan de AVG. Daarnaast zijn beheersmaatregelen doorlopen en getoetst aan de ISO 27001 norm, de ISO standaard voor informatiebeveiliging. Het resultaat van de inspanningen was een overzicht van punten die nog moesten worden aangepakt om aan de Europese privacywetgeving (AVG) te voldoen.

In de rapportage en Plan van Aanpak geeft Kader concrete handvatten om op een praktische manier, binnen de huidige bedrijfsvoering, tijdig invulling te geven aan de AVG wetgeving.

Dit is een mooi voorbeeld van de ontzorging die Kader kan bieden. Kader levert deskundigheid, ervaring en geeft op praktische wijze invulling aan de AVG wetgeving, Lukkien kan zich blijven richten op haar corebusiness en op daar waar zij goed in is!

Lukkien is een creatief bureau voor online, fotografie, film, CGI, graphic design en audio.

Share this post:


Bel mij
Vul hier uw gegevens in en wij nemen telefonisch contact met u op.