Transitie ISO 9001:2015 Boon & Pijlman

Transitie ISO 9001:2015 Boon & Pijlman

Kader heeft Boon & Pijlman ondersteund bij de transitie naar ISO 9001:2015 en de invulling van een aantal aspecten van ISO 14001:2015. De behoefte lag vooral in een praktische invulling die paste bij de cultuur van de klant.

Boon & Pijlman kende Kader uit het netwerk en had eerder een korte VCA Basis cursus bij Kader gevolgd. Het contact en de ervaringen waren goed, dus de stap was gauw gezet. In Kader vonden zij een partner die in staat is haar specialistisch kennis om te zetten naar praktische toepasbaarheid!

De samenwerking met de directie heb ik als open en eerlijk ervaren. Gezamenlijk hebben we heel praktisch de transitie van het systeem kunnen realiseren en milieuonderwerpen in relatie met het beleid kunnen integreren.

Roeland Romijn, Relatiebeheerder Kader

Goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem

Boon & Pijlman is gespecialiseerd in procesmatige reiniging van verontreinigde grond en opslag en dient te voldoen aan geldende wet- en regelgeving. De regels van de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 7500 (bewerken van verontreinigde grond) worden goed nageleefd. Eén van de eisen die deze BRL stelt, is dat er een functionerend ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem aanwezig is. De klant beschikte over een praktisch ingericht managementsysteem op basis van ISO 9001:2008, maar moet voldoen aan de ISO 9001:2015 norm. Daarnaast moest invulling worden gegeven aan een aantal aspecten van ISO 14001:2015 om zo te voldoen aan de eisen vanuit de milieuvergunning / IPPC.

Er is gestart met een nulmeting. Binnen een halve dag is een Plan van Aanpak opgesteld en is bepaald wat de focus moest zijn om aan de transitie-eisen van ISO 9001:2015 te voldoen. Daarnaast is beoordeeld hoe de verscherpte aandacht voor milieu in relatie tot het bevoegd gezag praktisch kon worden ingevuld. Toen dat allemaal helder was, wist Boon & Pijlman precies waar zij aan toe was en had zij inzicht in verwachte tijdsbesteding, taakverdeling en kosten voor de transitie naar ISO 9001:2015 en de invulling van een aantal aspecten van ISO 14001:2015.

Omdat de bedrijfsomvang van Boon & Pijlman beperkt is tot 2 directieleden, hebben de werkzaamheden een directe invloed op de twee directeuren. Vooraf zijn de verwachtingen duidelijk afgestemd met de directie. De heldere kick-off meeting aan het begin van het project heeft geleid tot veel rust in de projectuitvoering. De directie ervaart hierdoor geen extra druk en de samenwerking is prima.

Drie adviseurs van Kader, waarvan één adviseur in opleiding, leverden een gepaste bijdrage om het bestaande systeem op een gedoseerde en praktische manier de transitie door te laten maken en milieuaspecten van ISO 14001:2015 te integreren.

Door de betrokkenheid en inwisselbaarheid van adviseurs kon het project continu doorlopen en kon het transitietraject in relatief korte tijd (14 weken) worden doorlopen.

Interesse in begeleiding bij ISO 9001 en/of 14001? Vraag een offerte aan!
Offerte aanvragen

Share this post:


Bel mij
Vul hier uw gegevens in en wij nemen telefonisch contact met u op.