Dienstenoverzicht

Kwaliteit

Kwaliteit

BRL 6000 certificering garandeert de kwaliteit van het ontwerp en de aanleg van installaties in de bouwsector. Het is geen norm, maar een...
Business Continuity Management (BCM) waarborgt en optimaliseert de continuïteit van uw organisatie. U krijgt inzicht in de mogelijke bedreigingen...
CE markering medische hulpmiddelen toont aan dat de medische hulpmiddelen die u als fabrikant of importeur op de markt brengt, veilig en erkend...
In het certificatieschema arbodiensten staat aan welke eisen u moet voldoen wanneer u als arbodienst wordt ingeschakeld voor arbozaken van...
De GDP Richtlijnen betreffen de ‘Good Distribution Practice’ of Goede Distributie Praktijken en omvat eisen voor opslagplaatsen en...
Met ISO 13485 certificering toont u aan dat u als fabrikant van medische hulpmiddelen in staat bent een veilig medisch hulpmiddel op de markt te...
ISO 9001 certificering toont aan dat uw organisatie grip heeft op haar bedrijfsvoering en in staat is procesprestaties en productconformiteit...
Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid BIO is per 1 januari 2020 van kracht. De BIO vervangt de verschillende bestaande baselines...
U wilt de beveiliging van uw informatie goed geregeld hebben. Informatie moet continu beschikbaar zijn, niet gewijzigd kunnen worden door...
ISO 27001 certificering maakt aantoonbaar dat uw organisatie informatieprocessen continu beheerst en dat u de vertrouwelijkheid, integriteit en...
Een ISO 27107 certificering is het bewijs dat uw beveiliging van informatie in de cloud goed is geborgd. De ISO 27107 norm bevat richtlijnen voor...
ISO 27701 certificering toont aan dat u bewust omgaat met privacy en persoonsgegevens veilig verwerkt. De ISO27701 is een certificeerbare...
Heeft u al een ‘in control statement’ op basis van een IT audit? Deze vraag krijgen veel partijen van hun opdrachtgevers. Deze IT audits worden...
NEN 7510:2017 certificering toont aan dat op een vertrouwelijke, zorgvuldige en adequate manier met medische gegevens wordt omgegaan. Het is een...
Privacy en Persoonsgegevens, tegenwoordig vrijwel dagelijks in het nieuws. Sinds mei 2018 geldt de AVG. Deze wetgeving betreft met name...
Veiligheid & arbo

Veiligheid & arbo

CE markering machines volgens de Machinerichtlijn maakt aantoonbaar dat een machine of installatie veilig is voor gebruik. Met het voldoen aan de...
Corona heeft een grote impact op uw organisatie. U heeft behoefte aan duidelijkheid: wat mag wel en niet op de werkplek? Hoe houdt u uw...
ISO 45001 toont aan dat uw organisatie bewust gezond en veilig werkt (G&VW) en voldoet aan internationale wet- en regelgeving voor...
Procesveiligheid is essentieel wanneer gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen. Voor producenten in uiteenlopende industrieën is het van belang de...
Een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is vanuit de Arbowet verplicht. Iedere organisatie dient over een actuele RI&E inclusief Plan van...
Een VCA certificaat is het bewijs dat uw organisatie in staat is om risicovolle operationele werkzaamheden op een veilige en gezonde wijze uit te...
Het VCU certificaat laat uitzend- en detacheringsbureaus personeel uitzenden naar opdrachtgevers in het bezit van een VCA certificaat. Met het VCU...
De Veiligheidsladder is een certificeerbare norm om het veiligheidsbewustzijn en veilig handelen continu te verbeteren. Certificeren kan een doel...
Milieu & duurzaamheid

Milieu & duurzaamheid

Wilt u energieprestatie-rapporten opstellen ten behoeve van vergunningsaanvragen voor te bouwen of te renoveren gebouwen, de oplevering van nieuw...
CO2 reductie is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. In toenemende mate verwachten overheid en maatschappij van het bedrijfsleven een...
Uw organisatie is gecertificeerd: ISO 14001, 45001, 50001 of VCA. Gefeliciteerd! Onderdeel van deze certificering is het bijhouden van en blijven...
Duurzaam ondernemen is ondernemen met oog voor de lange termijn. Hoe maatschappelijk verantwoord onderneemt u en hoe gaat uw organisatie om met...
De EED audit is vanuit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) verplicht voor bepaalde organisaties. Heeft uw organisatie meer dan 250 fte...
ISO 14001:2015 is de internationale standaard voor milieumanagementsystemen. Met ISO 14001 certificering toont u aan dat uw organisatie...
ISO 50001 certificering toont aan dat uw organisatie in staat is haar energieprestaties continu te verbeteren. De ISO 50001 norm helpt u inzicht...
Managementservices

Managementservices

Op zoek naar een tijdelijke en flexibele oplossing voor benodigde capaciteit, kennis, kunde en vaardigheden en continuïteit bij ziekte,...
Is uw organisatie gecertificeerd en wilt u blijven voldoen aan de plichten van certificatie en wetgeving? Kader ondersteunt bij het behoud van uw...
Procesoptimalisatie volgens de Lean methode zorgt dat uw organisatieprocessen efficiënter en effectiever worden ingericht. U optimaliseert hiermee...
Bel mij
Vul hier uw gegevens in en wij nemen telefonisch contact met u op.