Dienstenoverzicht

Kwaliteit

Kwaliteit

BRL 6000 certificering garandeert de kwaliteit van het ontwerp en de aanleg van installaties in de bouwsector. BRL 6000 is geen norm, maar een...
Business Continuity Management (BCM) waarborgt en optimaliseert de continuïteit van uw organisatie. Met Business Continuity Management krijgt u...
CE markering medische hulpmiddelen toont aan dat de medische hulpmiddelen die u als fabrikant of importeur (eventueel van buiten de EU) op de...
In het certificatieschema arbodiensten staat aan welke eisen u moet voldoen wanneer u als arbodienst wordt ingeschakeld voor arbozaken van...
De GDP Richtlijnen betreffen de ‘Good Distribution Practice’ of Goede Distributie Praktijken en omvat eisen voor opslagplaatsen en...
Met ISO 13485 certificering toont u aan dat u als fabrikant van medische hulpmiddelen in staat bent een veilig medisch hulpmiddel op de markt te...
ISO 9001 certificering toont aan dat uw organisatie grip heeft op haar bedrijfsvoering en in staat is procesprestaties en productconformiteit...
Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid BIO is per 1 januari 2020 van kracht. De Baseline Informatiebeveiliging Overheid BIO vervangt de...
U wilt de beveiliging van uw informatie goed geregeld hebben. Informatie moet continu beschikbaar zijn, niet gewijzigd kunnen worden door...
ISO 27001 certificering maakt aantoonbaar dat uw organisatie informatieprocessen continu beheerst en dat u de vertrouwelijkheid, integriteit en...
Een ISO 27107 certificering is het bewijs dat uw beveiliging van informatie in de cloud goed is geborgd. De ISO 27107 norm bevat richtlijnen voor...
ISO 27701 certificering toont aan dat u bewust omgaat met privacy en persoonsgegevens veilig verwerkt. De ISO27701 is een certificeerbare...
Heeft u al een ‘in control statement’ op basis van een IT audit? Deze vraag krijgen veel partijen van hun opdrachtgevers. Deze IT audits worden...
NEN 7510:2017 certificering toont aan dat op een vertrouwelijke, zorgvuldige en adequate manier met medische gegevens wordt omgegaan. De NEN...
Privacy en Persoonsgegevens, tegenwoordig vrijwel dagelijks in het nieuws. Sinds mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)....
Veiligheid & arbo

Veiligheid & arbo

CE markering machines volgens de Machinerichtlijn maakt aantoonbaar dat een machine of installatie veilig is voor gebruik. Iedere producent of...
U wilt de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers borgen. Ook in tijden van corona. Daarom heeft u misschien al coronamaatregelen getroffen...
ISO 45001 toont aan dat uw organisatie als werkgever streeft naar het voorkomen van ongevallen en in staat is G&VW-prestaties continu te...
Procesveiligheid is essentieel wanneer gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen. Voor producenten in uiteenlopende industrieën is het van belang de...
Een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is vanuit de Arbowet verplicht. Iedere organisatie dient over een actuele RI&E inclusief Plan van...
Een VCA certificaat is het bewijs dat uw organisatie in staat is om risicovolle operationele werkzaamheden op een veilige en gezonde wijze uit te...
Het VCU certificaat laat uitzend- en detacheringsbureaus personeel uitzenden naar opdrachtgevers in het bezit van een VCA certificaat. Met het VCU...
De Veiligheidsladder is een certificeerbare norm om het veiligheidsbewustzijn en veilig handelen continu te verbeteren. Certificeren kan een doel...
Milieu & duurzaamheid

Milieu & duurzaamheid

Wilt u energieprestatie-rapporten opstellen ten behoeve van vergunningsaanvragen voor te bouwen of te renoveren gebouwen, de oplevering van nieuw...
CO2 reductie is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven: sla een krant open en het onderwerp komt aan de orde. In toenemende mate...
Duurzaam ondernemen is ondernemen met oog voor de lange termijn. Hoe gaat uw organisatie om met uitstoot? Levert uw organisatie een bijdrage aan...
De EED energie audit is vanuit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) verplicht voor bepaalde organisaties. Heeft uw organisatie meer dan...
ISO 14001 certificering is het bewijs dat uw organisatie voldoet aan wettelijke eisen op het gebied van milieumanagement, dat zij streeft naar het...
ISO 50001 certificering toont aan dat uw organisatie in staat is haar energieprestaties continu te verbeteren. De ISO 50001 norm helpt u inzicht...
Managementservices

Managementservices

Op zoek naar een tijdelijke en flexibele oplossing voor benodigde capaciteit, kennis, kunde en vaardigheden en continuïteit bij ziekte,...
Is uw organisatie gecertificeerd en wilt u blijven voldoen aan de plichten van certificatie en wetgeving? Kader ondersteunt bij het behoud van uw...
Procesoptimalisatie volgens de Lean methode zorgt dat uw organisatieprocessen efficiënter en effectiever worden ingericht. U optimaliseert hiermee...
Bel mij
Vul hier uw gegevens in en wij nemen telefonisch contact met u op.