Wat is ISO certificering?

ISO certificering maakt aantoonbaar dat uw organisatie in staat is processen, producten en diensten continu te evalueren en te verbeteren. Naast het feit dat steeds meer opdrachtgevers en leveranciers een ISO certificaat als eis stellen, zoals bij aanbestedingstrajecten, biedt ISO certificatie grote meerwaarde voor uw eigen organisatie.

Zelf aan de slag met ISO certificering? Laat je overtuigen van onze meerwaarde en goede prijs-kwaliteitverhouding!
offerte aanvragen

Wanneer een organisatie ISO gecertificeerd is, wil dat dus zeggen dat er voor 100% voldaan wordt aan alle eisen van de betreffende internationale norm.  Een onafhankelijke externe organisatie, een certificatie instelling, beoordeelt dit op basis van onderzoek (een externe audit). Certificatie instellingen hebben zich te houden aan de eisen uit de internationale norm: ISO/IEC 17021. Deze norm stelt eisen aan de certificatie instellingen om op een deskundige, onafhankelijke en onpartijdige wijze de bedrijven en organisaties te controleren. Na uitvoering van de externe audit en het voldoen aan de eisen van de ISO norm, wordt een officieel ISO certificaat toegekend. Daarmee wordt vertrouwen gewonnen, zowel binnen de organisatie als buiten de organisatie, zoals voor klanten.

ISO certificering voordelen

 • Uitlichten en optimaliseren processen
  Door het uitlichten en optimaliseren van processen is het management beter in staat de organisatie te sturen
 • Betrokkenheid personeel
  Processen en structuren worden voor de gehele organisatie inzichtelijk. Dit vergroot de betrokkenheid van medewerkers en is uiteindelijk bevorderlijk voor de werksfeer en een beperking van de werkdruk en het ziekteverzuim
 • Kostenbesparingen
  Verhoging van de efficiency waardoor kostenbesparingen gerealiseerd kunnen worden
 • Fouten voorkomen
  Signalering van problemen waardoor tijdig kan worden bijgestuurd en fouten in de toekomst kunnen worden voorkomen
 • Klanttevredenheid
  De klant en klanttevredenheid staan centraal, dat levert een optimalisatie van de klanttevredenheid
 • Positieve imago
  De ISO certificering geeft een positieve bijdrage aan het imago, zowel nationaal als internationaal, wat concurrentievoordeel kan opleveren.
 • Gunningsvoordeel bij aanbestedingen
  Bij aanbestedingen worden veelal alleen bedrijven geselecteerd die ook daadwerkelijk ISO gecertificeerd zijn.

ISO normen

ISO normen zijn ontwikkeld om u te helpen uw organisatie goed te beheren, te leiden en prestaties continu te evalueren en te optimaliseren. Met ISO normen worden eisen gesteld waaraan organisaties moeten voldoen. ISO certificering is een instrument om uw organisatie continu te verbeteren. Hiervoor dienen processen en procedures in een managementsysteem te worden vastgelegd. De opzet en invoering van het managementsysteem is conform de HLS structuur (High Level Structure) die geldt voor nieuwe ISO normen. 

 • ISO 9001
  ISO 9001 certificering toont aan dat uw organisatie grip heeft op haar bedrijfsvoering en in staat is procesprestaties en productconformiteit continu te verbeteren.
 • ISO 13485
  Met ISO 13485 certificering toont u aan dat u als fabrikant van medische hulpmiddelen in staat bent een veilig medisch hulpmiddel op de markt te brengen.
 • ISO 270001
  ISO 27001:2017 certificering maakt aantoonbaar dat uw organisatie informatieprocessen beheerst en dat u de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van bedrijfskritische informatie borgt.
 • ISO 14001
  Met ISO 14001 certificering toont u aan dat uw organisatie milieurisico’s beheerst en waar mogelijk voorkomt.
 • ISO 50001
  ISO 50001 certificering toont aan dat uw organisatie in staat is haar energieprestaties continu te verbeteren. De ISO 50001 norm helpt inzicht in uw energieverbruik te krijgen.
 • ISO 45001
  ISO 45001 certificering toont aan dat uw organisatie bewust gezond en veilig werkt (G&VW) en voldoet aan internationale wet- en regelgeving voor arbeidsomstandigheden.
 • ISO 22301
  Business Continuity Management waarborgt en optimaliseert de continuïteit van uw organisatie. Met ISO 22301 krijgt uw organisatie inzicht in de mogelijke bedreigingen voor uw organisatie en u bent in staat de gevolgen van calamiteiten te beheersen.

ISO certificaat behalen

Voldoet uw organisatie aan de eisen van ISO normen, dan kan het ISO certificaat behaald worden en kan het ISO certificaat worden aangevraagd bij een onafhankelijke externe certificatie instelling. Deze instelling toetst de specifieke activiteiten en kijkt of de organisatie daadwerkelijk voldoet aan de eisen uit de ISO norm. Bij een positieve beoordeling wordt het ISO certificaat van de betreffende norm uitgereikt. Na het behalen van het ISO certificaat, kan de organisatie aan haar opdrachtgevers de deskundigheid aantonen met betrekking tot haar product- en dienstverlening. Belangrijk is dat het management zelf dit hulpmiddel actief inzet. ISO certificering bevordert zo het vertrouwen in de kwaliteit van goederen en diensten, zowel binnen als buiten Nederland. Het ISO certificaat zorgt er dus voor dat dit een ‘paspoort’ is waardoor de toegang tot markten (ook internationaal) beter toegankelijk is.

In 5 stappen naar ISO certificering

Kader begeleidt uw organisatie in 5 praktische stappen naar ISO certificering:

Nulmeting

Kader voert vaak eerst een nulmeting uit bij de begeleiding naar ISO certificering. Hiermee beoordelen wij in hoeverre uw organisatie al invulling geeft aan de ISO norm en wat exact nodig is om te komen tot ISO certificering. Na de nulmeting weet u precies waar u aan toe bent. U heeft inzicht in de verwachte tijdsbesteding, taakverdeling en kosten van het totale certificatietraject.

Opzet en implementatie managementsysteem

De opzet en invoering van een managementsysteem is een logische stap op weg naar ISO certificering. Een managementsysteem van Kader voldoet aan de eisen van de ISO norm, wetgeving, branche-specifieke eisen én de behoefte van onze opdrachtgevers.

Interne audit

Met de interne audit toetst Kader of uw managementsysteem goed is ingevoerd en voldoet aan de ISO norm, wetgeving, klanteisen en/of eisen van uw organisatie. De interne audit is een goede voorbereiding op de externe certificatie audit.

Directiebeoordeling

Met de directiebeoordeling ondersteunt Kader de directie bij de beoordeling van de effectieve werking van het managementsysteem en het in kaart brengen van verbetermogelijkheden en risico’s. Dit is een verplicht onderdeel vanuit de ISO norm voorafgaand aan ISO certificering.

Stappenplan naar certificering

Offerte aanvragen
 1. 1. Start: Nulmeting
 2. 2. Managementsysteem
 3. 3. Interne audit
 4. Onderhoud
 5. 5. Begeleiding certificering
 6. 4. Directiebeoordeling

Geldigheidsduur ISO certificering

Na de ISO certificering vinden jaarlijks één of meerdere externe audits ter controle plaats. Zo wordt gecontroleerd of uw organisatie aan de eisen blijft voldoen. Het ISO certificaat is drie jaar geldig. Na deze periode volgt een uitgebreider onderzoek door de certificatie instelling, waarna het ISO certificaat opnieuw voor een periode voor drie jaar toegekend kan worden. Met het periodiek onderhoud van het managementsysteem kan Kader zorg dragen voor het behoud van het ISO certificaat en een blijvend doeltreffend en effectief managementsysteem!

Zelf aan de slag met ISO certificering? Laat je overtuigen van onze meerwaarde en goede prijs-kwaliteitverhouding!
Offerte aanvragen
Bel mij
Vul hier jouw gegevens in en wij nemen telefonisch contact met je op.