Wat is ISO certificering?

ISO certificering maakt aantoonbaar dat uw organisatie in staat is processen, producten en diensten continu te verbeteren. Naast het feit dat steeds meer opdrachtgevers en leveranciers een ISO certificaat als eis stellen, biedt ISO certificatie grote meerwaarde voor uw eigen organisatie.

ISO certificering voordelen

  • Belangrijke processen worden uitgelicht en geoptimaliseerd, waardoor het management beter in staat is de organisatie te sturen
  • Processen en structuren worden voor de gehele organisatie inzichtelijk. Dit vergroot de betrokkenheid van medewerkers en is uiteindelijk bevorderlijk voor de werksfeer en een beperking van de werkdruk en het ziekteverzuim
  • Verhoging van de efficiency waardoor kostenbesparingen gerealiseerd kunnen worden
  • Signalering van problemen waardoor tijdig kan worden bijgestuurd en fouten in de toekomst kunnen worden voorkomen
  • Optimalisatie van de klanttevredenheid
  • Positieve bijdrage aan het imago, wat concurrentievoordeel kan opleveren
  • Gunningsvoordeel bij aanbestedingen

ISO normen

ISO normen zijn ontwikkeld om u te helpen uw organisatie goed te beheren, te leiden en prestaties continu te evalueren en te optimaliseren. Met ISO normen worden eisen gesteld waaraan organisaties moeten voldoen. U kunt hierbij denken aan normen zoals NEN ISO 9001, ISO 13485 norm, ISO 27001, ISO 22301 BCM, ISO 45001, ISO 14001 norm, ISO 45001 en ISO 50001 norm. ISO certificering is een instrument om uw organisatie continu te verbeteren. Hiervoor dienen processen en procedures in een managementsysteem te worden vastgelegd. De opzet en invoering van het managementsysteem is conform de HLS structuur (High Level Structure) die geldt voor nieuwe ISO normen.

ISO certificaat

Voldoet uw organisatie aan de eisen van ISO normen, dan kan een ISO certificaat worden aangevraagd. Een onafhankelijke externe certificatie instelling toetst of uw organisatie daadwerkelijk voldoet aan de eisen uit de ISO norm. Bij een positief resultaat kan het ISO certificaat worden uitgereikt.

In 5 stappen naar ISO certificering

Kader begeleidt uw organisatie in 5 praktische stappen naar ISO certificering:

Nulmeting

Kader voert vaak eerst een nulmeting uit bij de begeleiding naar ISO certificering. Hiermee beoordelen wij in hoeverre uw organisatie al invulling geeft aan de ISO norm en wat exact nodig is om te komen tot ISO certificering. Na de nulmeting weet u precies waar u aan toe bent. U heeft inzicht in de verwachte tijdsbesteding, taakverdeling en kosten van het totale certificatietraject.

Opzet en implementatie managementsysteem

De opzet en invoering van een managementsysteem is een logische stap op weg naar ISO certificering. Een managementsysteem van Kader voldoet aan de eisen van de ISO norm, wetgeving, branche-specifieke eisen én de behoefte van onze opdrachtgevers.

Interne audit

Met de interne audit toetst Kader of uw managementsysteem goed is ingevoerd en voldoet aan de ISO norm, wetgeving, klanteisen en/of eisen van uw organisatie. De interne audit is een goede voorbereiding op de externe certificatie audit.

Directiebeoordeling

Met de directiebeoordeling ondersteunt Kader de directie bij de beoordeling van de effectieve werking van het managementsysteem en het in kaart brengen van verbetermogelijkheden en risico’s. Dit is een verplicht onderdeel vanuit de ISO norm voorafgaand aan ISO certificering.

ISO certificaat behalen

Een onafhankelijk certificerende instantie toetst of de organisatie voldoet aan de eisen uit de ISO norm. Bij een positief resultaat kunt u het ISO certificaat behalen en wordt het ISO certificaat uitgereikt. Kader is approved partner van een aantal gerenommeerde certificatie instellingen en heeft goede contacten met veel certificatie instellingen. Hierdoor zijn wij in staat het moment van ISO certificatie veelal te bespoedigen en te bevorderen.

Stappenplan naar certificering

Offerte aanvragen
Start: Nulmeting
Management- systeem
Interne audit
Onderhoud
Begeleiding certificering
Directie- beoordeling

Geldigheidsduur ISO certificering

Na ISO certificering vinden jaarlijks één of meerdere externe audits ter controle plaats. Zo wordt gecontroleerd of uw organisatie aan de eisen blijft voldoen. Het ISO certificaat is drie jaar geldig. Na deze periode wordt een uitgebreider onderzoek uitgevoerd door de certificatie instelling, waarna het ISO certificaat opnieuw voor een periode voor drie jaar toegekend kan worden. Met het periodiek onderhoud van het managementsysteem kan Kader zorg dragen voor het behoud van het ISO certificaat en een blijvend doeltreffend en effectief managementsysteem!

Zelf aan de slag met ISO certificering? Laat u overtuigen van onze meerwaarde en goede prijs-kwaliteitverhouding!
Offerte aanvragen
Bel mij
Vul hier uw gegevens in en wij nemen telefonisch contact met u op.