Informatiebeveiliging

Je informatiebeveiliging beheersen is essentieel. Wellicht verlangt een opdrachtgever dit van jouw organisatie, helpt het je bij een aanbesteding of wil je zelf grip krijgen op je gegevensverwerking en processen. Door een certificatietraject voor de norm ISO 27001 te doorlopen, bereik je dit stapsgewijs. Voor informatiebeveiliging in de zorg is de branchespecifieke norm NEN 7510 opgesteld. Hiermee toon je als zorginstelling of zorgverlener aan controle te hebben over de verwerking van patiëntgegevens en dat je hier vertrouwelijk mee omgaat.

Onze ervaring & expertise

Ons team van adviseurs informatiebeveiliging heeft ervaring met opzetten en implementeren van informatiebeveiligingsmanagementsystemen en het optreden als privacy officer of information security officer binnen uiteenlopende branches.

“Kader draagt graag bij aan de ontwikkeling van een samenhangend geheel aan maatregelen rondom informatiebeveiliging en bedrijfscontinuïteit en daarmee aan de continue verbetering van de organisatie en een groeiend vertrouwen van je opdrachtgevers.”

Onze mogelijkheden

Kader biedt deskundige en oplossingsgerichte ondersteuning bij de ontwikkeling van jouw managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISMS). Dit doen we binnen de context van de internationale normen ISO 27001:2017, ISAE 3000 en ISEA 3402, maar ook NEN 7510:2017 en de AVG. Risicoanalyse en beoordeling, analyse van de mogelijke impact op de organisatie en de implementatie van beveiligingsplannen, noodplannen en herstelplannen maken daar onderdeel van uit. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever werken we aan een praktische en organisatie-specifieke invulling van het managementsysteem.

We begeleiden je in 5 praktische stappen naar certificering informatiebeveiliging. Ben je eenmaal gecertificeerd, dan kunnen onze adviseurs het periodiek onderhoud van je informatiebeveiliging op zich nemen. Ook kunnen zij ingezet worden als Privacy Officer, Functionaris Gegevensbescherming (FG) of Information Security Officer.

Ons advies kenmerkt zich door een verkorte doorlooptijd van het certificatieproces, een heldere koppeling met specifieke wettelijke eisen voor producten en een integrale aanpak waarbij de link wordt gelegd met andere thema’s als kwaliteitsmanagement.

Onze toegevoegde waarde

Onze toegevoegde waarde

 • Persoonlijk
  We hebben oog voor onze klanten. Zijn er echt voor de ander. We staan dichtbij en begrijpen wat er nodig is.
 • Innovatief
  We blijven continu verbeteren en ontwikkelen. Wij kijken vooruit. Onze visie helpt je verder. We denken buiten de bestaande kaders.
 • Pragmatisch
  Wij maken complexe materie begrijpelijk. Staan voor wat we zeggen. Gaan doelgericht aan de slag.
 • Vakkundig
  Kennis en kunde staan hoog in het vaandel. We blijven ons ontwikkelen. Op ons kun je bouwen, en vertrouwen dat het goed komt.