Informatiebeveiliging

Uw informatiebeveiliging beheersen is essentieel. Wellicht verlangt een opdrachtgever dit van uw organisatie, helpt het u bij een aanbesteding of wilt u zelf grip krijgen op uw gegevensverwerking en processen. Door een certificatietraject voor de norm ISO 27001 te doorlopen, bereikt u dit stapsgewijs. Voor informatiebeveiliging in de zorg is de branche-specifieke norm NEN 7510 opgesteld. Hiermee toont u als zorginstelling of zorgverlener aan controle te hebben over de verwerking van patiëntgegevens en hier vertrouwelijk mee omgaat.

Onze ervaring & expertise

Ons team van adviseurs informatiebeveiliging heeft ervaring met opzetten en implementeren van informatiebeveiligingsmanagementsystemen en het optreden als privacy officer of information security officer binnen uiteenlopende branches.

“Kader draagt graag bij aan de ontwikkeling van een samenhangend geheel aan maatregelen rondom informatiebeveiliging en bedrijfscontinuïteit en zodoende aan de continue verbetering van de organisatie en een groeiend vertrouwen van uw opdrachtgevers.”

Onze mogelijkheden

Kader biedt deskundige en oplossingsgerichte ondersteuning bij de ontwikkeling van uw managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISMS). Dit doen we binnen de context van de internationale normen ISO 27001:2017, ISAE 3000 en ISEA 3402, maar ook NEN 7510:2017 en de AVG. Risicoanalyse en beoordeling, analyse van de mogelijke impact op de organisatie en de implementatie van beveiligingsplannen, noodplannen en herstelplannen maken daar onderdeel van uit. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever werken we aan een praktische en organisatie-specifieke invulling van het managementsysteem.

We begeleiden u in 5 praktische stappen naar certificering informatiebeveiliging. Bent u eenmaal gecertificeerd, dan kunnen onze adviseurs het periodiek onderhoud van uw informatiebeveiliging op zich nemen. Ook kunnen zij ingezet worden als Privacy Officer, Functionaris Gegevensbescherming (FG) of Information Security Officer.

Ons advies kenmerkt zich door een verkorte doorlooptijd van het certificatieproces, een heldere koppeling met specifieke wettelijke eisen voor producten en een integrale aanpak waarbij de link wordt gelegd met andere thema’s als kwaliteitsmanagement.

Onze toegevoegde waarde

Onze toegevoegde waarde

 • Persoonlijk
  We hebben oog voor onze klanten. Zijn er echt voor de ander. We staan dichtbij en begrijpen wat er nodig is.
 • Innovatief
  We blijven continu verbeteren en ontwikkelen. Wij kijken vooruit. Onze visie helpt u verder. We denken buiten de bestaande kaders.
 • Pragmatisch
  Wij maken complexe materie begrijpelijk. Staan voor wat we zeggen. Gaan doelgericht aan de slag.
 • Vakkundig
  Kennis en kunde staan hoog in het vaandel. We blijven ons ontwikkelen. Op ons kunt u bouwen, en vertrouwen dat het goed komt.