Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging is niet meer weg te denken uit uw bedrijfsprocessen. Informatiebeveiliging wordt noodzakelijker naarmate organisatieprocessen verder digitaliseren. Met een managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISMS) krijgt u grip op uw processen, borgt u de continuïteit van uw bedrijfsvoering en voorkomt u beveiligings- en privacy incidenten. Daarnaast integreert u informatiebeveiliging in uw organisatie.

Meerwaarde informatiebeveiliging

Uw informatiebeveiliging beheersen is essentieel. Wellicht verlangt een opdrachtgever dit van uw organisatie, helpt het u bij een aanbesteding of wilt u zelf grip krijgen op uw gegevensverwerking en processen. Door een certificatietraject voor de norm ISO 27001 te doorlopen, bereikt u dit stapsgewijs. Voor informatiebeveiliging in de zorg is de branche-specifieke norm NEN 7510 opgesteld. Hiermee toont u als zorginstelling of zorgverlener aan controle te hebben over de verwerking van patiëntgegevens en hier vertrouwelijk mee omgaat.

“Kader draagt graag bij aan de ontwikkeling van een samenhangend geheel aan maatregelen rondom informatiebeveiliging en bedrijfscontinuïteit en zodoende aan de continue verbetering van de organisatie en een groeiend vertrouwen van uw opdrachtgevers.”

Onze mogelijkheden

Kader biedt deskundige en oplossingsgerichte ondersteuning bij de ontwikkeling van uw managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISMS). Dit doen we binnen de context van de internationale normen ISO 27001:2017, ISAE 3000 en ISEA 3402, maar ook NEN 7510:2017 en de AVG. Risicoanalyse en beoordeling, analyse van de mogelijke impact op de organisatie en de implementatie van beveiligingsplannen, noodplannen en herstelplannen maken daar onderdeel van uit. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever werken we aan een praktische en organisatie-specifieke invulling van het managementsysteem.

We begeleiden u in 5 praktische stappen naar certificering informatiebeveiliging. Bent u eenmaal gecertificeerd, dan kunnen onze adviseurs het periodiek onderhoud van uw informatiebeveiliging op zich nemen. Ook kunnen zij ingezet worden als Privacy Officer, Functionaris Gegevensbescherming (FG) of Information Security Officer.

Ons advies kenmerkt zich door een verkorte doorlooptijd van het certificatieproces, een heldere koppeling met specifieke wettelijke eisen voor producten en een integrale aanpak waarbij de link wordt gelegd met andere thema’s als kwaliteitsmanagement.

Ervaring & expertise

Ons team van adviseurs informatiebeveiliging heeft ervaring met opzetten en implementeren van informatiebeveiligingsmanagementsystemen en het optreden als privacy officer of information security officer binnen uiteenlopende branches.

Wat beloven wij

Wat beloven wij

Met de inzet van deskundige en ervaren adviseurs ondersteunen wij onze opdrachtgevers bij de opzet van managementsystemen en certificatie.

Onze zelfstandig opererende adviseurs investeren in kennis over uw bedrijfsvoering en dragen zorg voor een duidelijke en praktische vertaalslag van wet- en regelgeving. Een goede samenwerking tussen opdrachtgever en adviseur is hierbij van essentieel belang.

Zo kunt u zich zonder zorg richten op uw primaire proces en is continuïteit op het gebied van kwaliteit, veiligheid, milieu en informatiebeveiliging gegarandeerd.

Met onze jarenlange kennis en ervaring bent u met Kader verzekerd van een betrouwbare en professionele partner!