ISMS

Een aantal activiteiten, zoals het uitvoeren van een interne audit of een risico analyse zijn bij informatiebeveiliging verplicht. Door het inrichten van een ISMS en het uitvoeren van verplichte activiteiten kan aantoonbaar gemaakt worden dat voldoende aandacht wordt besteed aan informatiebeveiliging.

Het ISMS gaat uit van de zogenaamde PDCA cyclus (Plan, Do, Check, Act). Het gaat hierbij om dreigingen van buitenaf én om behoeften van binnenuit. Wat is bedrijfskritiek en is een risicoanalyse aanwezig (Plan), wat moet je verbeteren (Do), is een risicoanalyse aanwezig (Check) en hoe acteer je op eerdere stappen, verbeter je je proces (Act)? Continu anticiperen en verbeteren is het uitgangspunt om goed te kunnen acteren op steeds veranderende dreigingen. Kader kan een online ISMS in Confluence voor u inrichten. Daarnaast bieden wij via ons zusterbedrijf Smile Software een bredere softwareoplossing.

De norm ISO 27001 informatiebeveiliging is dé standaard voor het opzetten en implementeren van het ISMS en beschrijft hoe informatiebeveiliging procesmatig kan worden ingericht. Verder stelt de norm specifieke eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd ISMS. Onderdeel hiervan is het periodiek uitvoeren van een risicoanalyse & risicobeoordeling, waarmee specifieke organisatierisico’s rond informatiebeveiliging worden geborgd en weggenomen door passende beveiligingsmaatregelen.

De norm kan worden ingezet binnen iedere organisatie. Voor de zorgsector wordt NEN 7510:2017 gehanteerd.

Aan de slag met een ISMS? Laat u overtuigen van onze meerwaarde en goede prijs-kwaliteitverhouding!
offerte aanvragen