ISO 27701 certificering

De nieuwe ISO 27701:2019 is een verbetering van je Information Security Management System (ISMS) op basis van aanvullende vereisten.

Meerwaarde van ISO 27701

Met een ISO 27701 certificaat voldoe je ook aan eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De ISO 27701 certificering verduidelijkt daarnaast rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Met de objectieve toetsing van jouw PIMS door een certificatie-instelling toon je aan dat je processen ook daadwerkelijk kloppen. De ISO 27701 norm is alleen te certificeren in combinatie met ISO 27001. Kader Group helpt je graag, zowel met een combinatietraject als met alleen ISO27701.

  • Je voldoet aan de eisen van de AVG
  • Verduidelijking rollen en verantwoordelijkheden
  • Aantoonbaarheid juistheid processen
  • Combinatietraject met ISO 27001

Maak met ISO 27701 aantoonbaar dat je bewust omgaat met privacy en dat je persoonsgegevens veilig verwerkt!

Onze aanpak

Waar het je informatiebeveiliging betreft, heb je ongetwijfeld al veel geregeld en vastgelegd. Mogelijk ben je zelfs al in het bezit van een ISO 27001 certificaat. Om vast te stellen waar je organisatie staat, starten we onze trajecten altijd met een nulmeting. Hierbij lopen we alle informatieprocessen na. Met deze handige analyse kunnen we jouw eventueel bestaande ISO 27001 managementsysteem verder analyseren. Na de nulmeting komen we samen met jou tot een plan om het PIMS op te zetten en implementeren. We kunnen je daarna natuurlijk ook ondersteunen bij de externe audit door je eventuele huidige certificatie-instelling.

Stappenplan naar certificering

Offerte aanvragen
  1. 1. Start: Nulmeting
  2. 2. Managementsysteem
  3. 3. Interne audit
  4. Onderhoud
  5. 5. Begeleiding certificering
  6. 4. Directiebeoordeling