ISO 27701 certificering

De nieuwe ISO 27701:2019 is een verbetering van uw Information Security Management System (ISMS) op basis van aanvullende vereisten.

Meerwaarde van ISO 27701

Met een ISO 27701 certificaat voldoet u ook aan eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De ISO 27701 certificering verduidelijkt daarnaast rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Met de objectieve toetsing van uw PIMS door een certificatie-instelling toont u aan dat uw processen ook daadwerkelijk kloppen. De ISO 27701 norm is alleen te certificeren in combinatie met ISO 27001. Kader helpt u graag, zowel met een combinatietraject als met alleen ISO27701.

  • u voldoet aan de eisen van de AVG
  • verduidelijking rollen en verantwoordelijkheden
  • aantoonbaarheid juistheid processen
  • combinatietraject met ISO 27001

Maak met ISO 27701 aantoonbaar dat u bewust omgaat met privacy en dat u persoonsgegevens veilig verwerkt!

Onze aanpak

Waar het uw informatiebeveiliging betreft, heeft u ongetwijfeld al veel geregeld en vastgelegd. Mogelijk bent u zelfs al in het bezit van een ISO 27001 certificaat. Om vast te stellen waar uw organisatie staat, starten we onze trajecten altijd met een nulmeting. Hierbij lopen we alle informatieprocessen na. Met deze handige analyse kunnen we uw eventueel bestaande ISO 27001 managementsysteem verder analyseren. Na de nulmeting komen we samen met u tot een plan om het PIMS op te zetten en implementeren. We kunnen u daarna natuurlijk ook ondersteunen bij de externe audit door uw eventuele huidige certificatie-instelling.

Stappenplan naar certificering

Offerte aanvragen
  1. 1. Start: Nulmeting
  2. 2. Managementsysteem
  3. 3. Interne audit
  4. Onderhoud
  5. 5. Begeleiding certificering
  6. 4. Directiebeoordeling