Privacywetgeving

Onze meerwaarde

Kader begeleidt u graag bij het voldoen aan de eisen vanuit de AVG wetgeving. Onze praktisch ingestelde adviseurs informatiebeveiliging hebben brede ervaring bij uiteenlopende organisaties. Zij zijn bekend met specifieke knelpunten voor uw branche en kunnen daar extra aandacht aan besteden. Ook kunnen zij de rol van Functionaris Gegevensbescherming op zich nemen. Zo houdt u toezicht op de toepassing en naleving van de AVG en geeft u op passende wijze invulling aan het privacybeleid!

We vinden het belangrijk dat u een oplossing krijgt die bij uw behoeften past. Samen kijken we hoe we dit traject gaan invullen.

Onze aanpak

De eerste stap in begeleiding bij privacy en persoonsgegevens is altijd de privacy nulmeting. Daar brengen we in kaart wat er in uw organisatie al geregeld is en welke actie er nog moet worden ondernomen. Na deze privacy nulmeting weet u wat u kunt verwachten aan tijdsbesteding, kosten en looptijd van een traject. U kunt er voor kiezen alles aan ons over te laten, of juist veel met uw eigen medewerkers te doen. We maken in onze aanpak graag gebruik van de aanwezige kennis van uw medewerkers; zij kennen uw organisatie het beste. Als u met Kader werkt, kunt u rekenen op begeleiding door een praktisch ingestelde adviseur die u op pragmatische wijze begeleidt naar uw einddoel: het voldoen aan de AVG wetgeving.

AVG

Sinds 25 mei 2018 moet iedere organisatie voldoen aan de verplichting van de Europese AVG wetgeving (ook wel bekend als General Data Protection Regulation GDPR). Alleen noodzakelijke privacy en persoonsgegevens mogen op een zorgvuldige manier worden opgeslagen en verwerkt. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) handhaaft op naleving van de AVG. Bij overtreden kan zij een boete opleggen van maximaal 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet.