AVG wetgeving

Bij het overtreden van de AVG wetgeving kan een boete opgelegd worden van maximaal 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet

Voldoen aan AVG

Wilt u boetes voorkomen en voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG? Laat Kader u ondersteunen bij het inventariseren van de punten die momenteel binnen uw organisatie niet conform de AVG wetgeving zijn ingericht. Op basis van deze zogenaamde Privacy nulmeting geeft Kader concrete verbeteradviezen voor verdere optimalisatie conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG. De tijdsinvestering en kosten hiervoor zijn sterk afhankelijk van de complexiteit van de maatregelen en de te ondernemen acties om te voldoen aan de AVG wet.

Het resultaat van de privacy nulmeting is een lijst met punten die niet conform de AVG wetgeving zijn ingericht met daarbij concrete verbeteradviezen.

Onze aanpak

De privacy nulmeting wordt uitgevoerd door een ervaren adviseur Informatiebeveiliging. Tijdens de nulmeting komen onder andere het privacybeleid, de verwerking van persoonsgegevens, grondslagen verwerking gegevensbeschermingseffectbeoordeling en de aanwezigheid van een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan bod.

Na het uitvoeren van de privacy nulmeting kan Kader uw organisatie ondersteunen bij het uitvoeren van Privacy Impact Assessments, het opstellen van een Privacybeleid, het beschikbaar stellen van een Functionaris Gegevensbescherming of het inrichten van een managementsysteem voor privacy en ISO 27001 informatiebeveiliging.