Functionaris voor Gegevensbescherming Zorg

Het maakt voor de AVG wet niet uit of deze Functionaris Gegevensverwerking intern of extern is aangesteld. Met het aanstellen van een externe Functionaris voor Gegevensbescherming voldoet u aan de AVG en hoeft er intern geen capaciteit en specifieke deskundigheid te worden ingezet.

Externe Functionaris voor Gegevensbescherming

Met een externe Functionaris voor Gegevensbescherming voorkomt u extra werkdruk en vraag om specifieke deskundigheid bij eigen medewerkers. Met een externe Functionaris Gegevensverwerking zijn geen opleidingskosten nodig voor (actuele) kennis en jurisprudentie voor het voorkomen van een boete. Een extra voordeel is dat de externe Functionaris Gegevensverwerking optimaal gebruik kan maken van de ruimte die de AVG wet biedt, en vooral in lid 2 van art. 39: ‘de Functionaris voor Gegevensbescherming houdt bij de uitvoering van taken naar behoren rekening met het aan verwerkingen verbonden risico, en met de aard, de omvang de context en de verwerkingsdoeleinden.’ Door het benoemen van belangen en risico’s en het maken van beleid hierop, voorkomt de Functionaris voor Gegevensbescherming dat allerlei onnodige maatregelen ingevoerd moeten worden. En omdat deze risico’s voor vrijwel iedere praktijk in de zorg gelijk zijn, kan de externe Functionaris Gegevensverwerking werken met voorbeelddocumenten, waarin de risico’s beschreven en juridisch getoetst zijn.

Kader heeft veel ervaring in de zorgsector, met informatiebeveiliging en AVG en het werken met voorbeelddocumenten.

Abonnement

Wij staan garant voor een flexibele inzet van een deskundige Functionaris voor Gegevensbescherming en bieden deze in abonnementsvorm aan. Wilt u weten welke tarief voor uw praktijk van toepassing is? Vraag een offerte aan en geef daarbij het aantal medewerkers door. Wij hanteren een maandtarief voor een abonnement met een looptijd van 2 jaar. Het tarief is gebaseerd op het aantal medewerkers per praktijk.

Met dit abonnement kunt u rekenen op de volgende werkzaamheden:

 • Implementatie van een aantal verplichte onderwerpen uit de AVG en het leveren van input hieromtrent;
 • Organisatie van workshops (dagdeel) over hoe deelnemers om kunnen gaan met de AVG;
 • Uitvoering van de wettelijk verplichte taken op praktijkniveau;
 • Online opleidingen voor medewerkers voor het verminderen van de kans op verwijtbare fouten;
 • Advisering en ondersteuning van de praktijkhouder.

Buiten het abonnement om kan Kader zorg dragen voor een (standaard) invulling van bewustwording en opleiding van betrokkenen en het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling.

Wat doet een Functionaris Gegevensverwerking?

De taken van een Functionaris Gegevensverwerking zijn de volgende:

 • Adviseren van de directie en medewerkers over de toepassing van de AVG wet;
 • Toezien op naleving van de AVG, zoals dit is vastgelegd in het beleid;
 • Onderzoeken van incidenten en, indien nodig, begeleiding van de melding van een datalek;
 • Bewustmaking en opleiding van de medewerkers, die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens;
 • Begeleiding van de verplichte gegevensbeschermingseffectbeoordelingen;
 • Optreden als contactpersoon naar de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Wilt u weten welke tarief voor uw praktijk van toepassing is? Vraag een offerte aan en geef daarbij het aantal medewerkers door!
Offerte aanvragen