ISO certificering

Veel organisaties zijn ISO gecertificeerd, en dat is niet zonder reden. ISO certificering maakt aantoonbaar dat de organisatie in staat is processen, producten en diensten binnen het bedrijf continu te evalueren en te verbeteren. Steeds meer organisaties willen enkel en alleen zakendoen met organisaties die ISO gecertificeerd zijn. ISO certificering biedt daarom een grote meerwaarde voor uw organisatie.

Wanneer een organisatie ISO gecertificeerd is, wil dat dus zeggen dat er voor 100% voldaan wordt aan alle eisen van de betreffende internationale norm.  Een onafhankelijke externe organisatie, een certificatie instelling, beoordeelt dit op basis van onderzoek (een externe audit). Certificatie instellingen hebben zich te houden aan de eisen uit de internationale norm: ISO/IEC 17021. Deze norm stelt eisen aan de certificatie instellingen om op een deskundige, onafhankelijke en onpartijdige wijze de bedrijven en organisaties te controleren. Na uitvoering van de externe audit en het voldoen aan de eisen van de ISO norm, wordt een officieel ISO certificaat toekend. Dat levert vertrouwen, zowel intern als extern.

Meer weten over ISO certificering en de mogelijkheden van Kader? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!
Contact

ISO certificering en voordelen

ISO certificering kent vele voordelen. De belangrijksten op een rij:

 • Uitlichten & optimaliseren processen
  Belangrijke processen worden uitgelicht en geoptimaliseerd, waardoor het management beter in staat is de organisatie te sturen.
 • Betrokkenheid personeel
  De processen en structuren worden voor de gehele organisatie inzichtelijk (zoals communicatiestructuren, taken en verantwoordelijkheden). Dit vergroot de betrokkenheid van medewerkers en is uiteindelijk bevorderlijk voor de werksfeer en een beperking van de werkdruk en het ziekteverzuim.
 • Kostenbesparingen
  Door verhoging van de efficiency kunnen kostenbesparingen gerealiseerd worden.
 • Fouten voorkomen
  Problemen worden tijdig gesignaleerd, daardoor kan ook snel worden bijgestuurd en fouten in de toekomst kunnen worden voorkomen.
 • Klanttevredenheid
  De klant en klanttevredenheid staan centraal: dat levert een optimalisatie van de klanttevredenheid.
 • Positief imago
  De ISO certificering geeft een positieve bijdrage aan het imago, zowel nationaal als internationaal, wat concurrentievoordeel kan opleveren.
 • Gunningsvoordeel aanbestedingen
  Bij aanbestedingen worden veelal alleen bedrijven geselecteerd die ook daadwerkelijk ISO gecertificeerd zijn.

ISO certificaat behalen

Voldoet uw organisatie aan de eisen van ISO normen, dan kunt u het ISO certificaat behalen en kan het ISO certificaat worden aangevraagd bij een onafhankelijke externe certificatie instelling. Deze instelling toetst de specifieke activiteiten en kijkt of de organisatie daadwerkelijk voldoet aan de eisen uit de ISO norm. Bij een positieve beoordeling wordt het ISO certificaat van de betreffende norm uitgereikt. Na het ISO certificaat behalen, kan de organisatie aan haar opdrachtgevers de deskundigheid aantonen met betrekking tot haar product- en dienstverlening.  Belangrijk is dat het management zelf dit hulpmiddel actief inzet. ISO certificering bevordert zo het vertrouwen in de kwaliteit van goederen en diensten, zowel binnen als buiten Nederland. Het ISO certificaat zorgt er dus voor dat dit een ‘paspoort’ is waardoor de toegang tot markten (ook internationaal) beter toegankelijk is.

Geldigheidsduur ISO certificering

Na de ISO certificering vinden jaarlijks één of meerdere externe audits ter controle plaats. Zo wordt gecontroleerd of uw organisatie aan de eisen blijft voldoen. Het ISO certificaat is drie jaar geldig. Na deze periode volgt een uitgebreider onderzoek door de certificatie instelling, waarna het ISO certificaat opnieuw voor een periode voor drie jaar toegekend kan worden. Met het periodiek onderhoud van het managementsysteem kan Kader zorg dragen voor het behoud van het ISO certificaat en een blijvend doeltreffend en effectief managementsysteem!

ISO normen

ISO normen zijn ontwikkeld om u te helpen uw organisatie goed te beheren, te leiden en prestaties continu te evalueren en te optimaliseren. Met ISO normen worden eisen gesteld waaraan organisaties moeten voldoen. ISO certificering is daarbij een instrument om uw organisatie continu te verbeteren. Hiervoor dienen processen en procedures in een managementsysteem te worden vastgelegd. De opzet en invoering van het managementsysteem is conform de HLS structuur (High Level Structure) die geldt voor nieuwe ISO normen.

 • ISO 9001
  ISO 9001 certificering toont aan dat uw organisatie grip heeft op haar bedrijfsvoering en in staat is procesprestaties en productconformiteit continu te verbeteren.
 • ISO 13485
  Met ISO 13485 certificering toont u aan dat u als fabrikant van medische hulpmiddelen in staat bent een veilig medisch hulpmiddel op de markt te brengen.
 • ISO 270001
  ISO 27001:2017 certificering maakt aantoonbaar dat uw organisatie informatieprocessen beheerst en dat u de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van bedrijfskritische informatie borgt.
 • ISO 14001
  Met ISO 14001 certificering toont u aan dat uw organisatie milieurisico’s beheerst en waar mogelijk voorkomt.
 • ISO 50001
  ISO 50001 certificering toont aan dat uw organisatie in staat is haar energieprestaties continu te verbeteren. De ISO 50001 norm helpt inzicht in uw energieverbruik te krijgen.
 • ISO45001
  ISO 45001 certificering toont aan dat uw organisatie bewust gezond en veilig werkt (G&VW) en voldoet aan internationale wet- en regelgeving voor arbeidsomstandigheden.
 • ISO 22301
  Business Continuity Management waarborgt en optimaliseert de continuïteit van uw organisatie. Met ISO 22301 krijgt u inzicht in de mogelijke bedreigingen voor uw organisatie en u bent in staat de gevolgen van calamiteiten te beheersen.

ISO certificaat behalen en meerwaarde Kader

Kader begeleidt in 5 praktische stappen naar een succesvolle ISO certificering en draagt zorg voor een doeltreffend en effectief ISO managementsysteem dat voldoet aan de eisen van de ISO norm én de behoefte van de opdrachtgever.

Kader biedt de mogelijkheid voor een integrale aanpak van diverse norm-specifieke richtlijnen. Door onze ruime ervaring in uiteenlopende branches heeft Kader voldoende kennis in huis om bijvoorbeeld branche-specifieke richtlijnen te integreren of juist een koppeling te maken met andere ISO normen.

Kader is approved partner van en onderhoudt goede relaties met diverse certificerende instellingen, zo kunnen we vaak het certificatie moment bespoedigen. Na het behalen van het ISO certificaat bespreekt Kader wensen en eisen voor verdere optimalisatie van de organisatie en kunnen periodieke activiteiten verzorgd worden om te blijven voldoen aan de eisen van certificatie en wetgeving en het maximale uit het ISO managementsysteem te halen.

Met onze traject-overstijgende blik denken wij als sparringpartner proactief mee in het oplossen van uiteenlopende vraagstukken en het verder uitbouwen van kansen en mogelijkheden voor uw bedrijfsvoering. Een goede samenwerking tussen opdrachtgever en adviseur is hierbij van essentieel belang!

De 5 praktische stappen van Kader

Kader begeleidt u in 5 praktische stappen naar ISO certificering:

 1. Nulmeting
  Kader voert veelal eerst een nulmeting uit bij de begeleiding naar ISO certificering. Hiermee beoordelen wij in hoeverre uw organisatie al invulling geeft aan de ISO norm en wat exact nodig is om te komen tot ISO certificering. Na de nulmeting weet u precies waar u aan toe bent. U heeft inzicht in de verwachte tijdsbesteding, taakverdeling en kosten van het totale certificatietraject.
 2. Opzet en implementatie managementsysteem
  De opzet en invoering van een managementsysteem is een logische stap op weg naar ISO certificering. Een managementsysteem van Kader voldoet aan de eisen van de ISO norm, wetgeving, branche-specifieke eisen én de behoefte van onze opdrachtgevers.
 3. Interne audit
  Met de interne audit toetst Kader of uw managementsysteem goed is ingevoerd en voldoet aan de ISO norm, wetgeving, klanteisen en/of eisen van uw organisatie. De interne audit is een goede voorbereiding op de externe certificatie audit.
 4. Directiebeoordeling
  Met de directiebeoordeling ondersteunt Kader de directie bij de beoordeling van de effectieve werking van het managementsysteem en het in kaart brengen van verbetermogelijkheden en risico’s. Dit is een verplicht onderdeel vanuit de ISO norm voorafgaand aan ISO certificering.
 5. ISO certificaat behalen middels certificeringsinstanties
  Een onafhankelijk certificerende instantie toetst of de organisatie voldoet aan de eisen uit de ISO norm. Bij een positief resultaat kunt u het ISO certificaat behalen en wordt het ISO certificaat uitgereikt. Kader is approved partner van een aantal gerenommeerde certificatie instellingen en heeft goede contacten met veel certificatie instellingen. Hierdoor zijn wij in staat het moment van ISO certificatie veelal te bespoedigen en te bevorderen.

Stappenplan naar certificering

Offerte aanvragen
Start: Nulmeting
Management- systeem
Interne audit
Onderhoud
Begeleiding certificering
Directie- beoordeling
Overtuigd van de voordelen van ISO certificering? Neem contact met ons op en laat u overtuigen van onze meerwaarde en prijs-kwaliteitverhouding bij onze begeleiding naar ISO certificering!
Contact
Bel mij
Vul hier uw gegevens in en wij nemen telefonisch contact met u op.