BRL 6000 certificaat

Het BRL 6000 certificaat werd tot 2016 door KOMO bekrachtigd. Sindsdien is de eigen naam van KvINL er aan verbonden. Het biedt de zekerheid voor opdrachtgevers en consumenten dat de installaties duurzaam en veilig zijn ontworpen.

Onze meerwaarde

Kader begeleidt u naar de BRL 6000 certificering én daarna. Om te blijven voldoen aan de eisen van certificatie en voor een voortdurende groei en ontwikkeling van de kwaliteit van uw processen, producten en diensten, dienen met regelmaat de nodige inspanningen te worden geleverd. U kunt deze periodieke activiteiten uitbesteden aan Kader, zodat uw organisatie zich volledig kan richten op haar core business. Een ander voordeel van de inzet van Kader is dat wij het BRL 6000 systeem kunnen integreren in reeds aanwezige managementsystemen.

“De koppeling met bijvoorbeeld ISO 9001 is door ons snel gemaakt. Zo krijgt u een systeem dat ook echt werkt voor uw organisatie!”

Onze aanpak

Kader begeleidt u in 5 praktische stappen naar BRL 6000 certificering. Afhankelijk van de complexiteit en omvang van uw organisatie is de gemiddelde doorlooptijd voor dit traject 2-4 maanden. We maken zoveel mogelijk gebruik van de aanwezige expertise binnen uw eigen organisatie en van wat in de praktijk al goed is geregeld en/of vastgelegd. Voor een realistisch inzicht in de verwachte tijdsbesteding, taakverdeling en kosten van het totale certificatietraject voeren wij altijd eerst een nulmeting uit. Zo weet u waar u aan toe bent voor we van start gaan en krijgt u een traject passend bij uw organisatie en wensen.

BRL 6000-21

Als u als installatiebedrijf bodem-WKO installaties ontwerpt, installeert of onderhoudt, geldt sinds 2014 de wettelijke verplichting dat u gecertificeerd bent voor de BRL 6000-21, zodat u daarmee een Bodem+ erkenning kunt verkrijgen. Kader ondersteunt en adviseert hierin. Deel 21 van de BRL 6000 richtlijn beschrijft specifieke eisen voor het ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen van zowel woningen als woongebouwen en utiliteitsgebouwen. Tot zo’n energiecentrale behoren ten minste een automatiseringsinstallatie voor de regeling, beveiliging en monitoring van de energiecentrale en een warmte- en/of koudevoorziening. Binnen het traject naar BRL 6000 certificering staat Kader uitgebreid stil bij BRL 6000-21.

Sinds 5 juni 2020 is er een nieuwe versie van BRL 6000-21. Voor installatiebedrijven met het BRL 6000-21 certificaat is er een overgangstermijn tot juli 2021.