Gecertificeerde arbodienst

Sinds januari 2019 geldt een nieuw certificatieschema arbodiensten. Uw managementsysteem moet voldoen aan ISO 9001:2015 en bevat aanvullende eisen uit de Arbowet en wetgeving over gegevensbeveiliging en privacybescherming (AVG). Daarom helpt Kader u graag bij het certificering arbodiensten. Uw resultaat: tijdsbesparing, meer structuur, zekerheid en een succesvolle (her)certificering.

Onze meerwaarde

Het herinrichten van uw processen conform het certificatieschema arbodiensten heeft flink wat voeten in de aarde. Energie die u liever in uw eigen business steekt. Wij bepalen graag samen met u de koers richting uw certificering arbodiensten. U krijgt tips en praktisch inzicht in de acties die nodig zijn en die we gaan uitvoeren. Daarnaast ondersteunen we u met externe arbeidshygiënisten, hogere veiligheidskundigen en functionarissen gegevensbescherming.

Wij laten uw arbodienst voldoen aan ISO 9001, de Arbowet en AVG!

Onze aanpak

We helpen u in praktische stappen richting uw certificaat arbodiensten. Om te beoordelen in hoeverre uw organisatie al voldoet aan de Arbowet, AVG en ISO 9001, starten we met een nulmeting.

Kiest u vervolgens voor begeleiding door Kader? Dan gaan wij verder met de opzet en invoering van een praktisch hanteerbaar kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001 en het certificatieschema arbodiensten.

Via een auditplan en interne audit toetsen we uiteindelijk of alles voldoet aan de certificeringseisen. Ook helpen we u als directie bij de beoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem. Tenslotte ondersteunen wij u bij de externe audit door de certificatie-instelling.

Certificering behaald? Ook daarna staan wij klaar om uw organisatie verder te optimaliseren. Zo blijft u voldoen aan de eisen van certificatie en heeft u een hercertificering volgend jaar nog sneller op zak.

Wettelijke taken van een arbodienst

Als arbodienst heeft u enkele verplichte wettelijke taken (art. 14, lid 1 Arbowet):

  • Toetsen van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
  • Adviseren bij de begeleiding van zieke werknemers
  • Uitvoeren van een PAGO
  • Uitvoeren van een aanstellingskeuring
  • Uitvoeren van een arbeidsomstandighedenspreekuur

Om die arbotaken te kunnen uitvoeren, heeft u de volgende kerndeskundigen nodig:

  • Gecertificeerde hogere veiligheidskundige
  • BIG-geregistreerde bedrijfsarts
  • Gecertificeerde arbeidshygiënist
  • Gecertificeerde arbeids- en organisatiedeskundige

Bovendien verwerkt u als arbodienst veel persoonsgegevens en heeft u een functionaris gegevensbescherming nodig. Nog geen specialisten gecontracteerd? Afhankelijk van uw wensen levert Kader u ervaren en praktisch ingestelde veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten en functionarissen gegevensbescherming.