GDP compliance

GDP Richtlijnen zijn richtlijnen voor de ‘Good Distribution Practice’ of Goede Distributie Praktijken en omvatten eisen voor opslagplaatsen en distributiecentra voor geneesmiddelen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet toe op naleving. Bent u distributeur van geneesmiddelen, zorg dan dat u voldoet aan de internationale GDP richtlijnen. Met een GDP kwaliteitsmanagementsysteem maakt u aantoonbaar dat u de productveiligheid en kwaliteit van geneesmiddelen in de gehele distributieketen van producent tot patiënt consequent borgt. Na een inspectie van de IGJ kunt u bij positief resultaat een GDP certificaat krijgen. Deze blijft vijf jaar geldig.

Onze meerwaarde

Met een Good Distribution Practice kwaliteitsmanagementsysteem toont u aan dat u voldoet aan de GDP richtlijnen. Dit vergroot het vertrouwen van opdrachtgevers, klanten, gebruikers en patiënten. De meerwaarde van Kader is onze brede dienstverlening: wij kunnen uw organisatie ondersteunen bij het opzetten van een integraal kwaliteitsmanagementsysteem waar GDP compliance een onderdeel van is. Zo krijgt u grip op meer processen dan alleen uw distributie. Onze adviseurs hebben veel kennis en ervaring op het gebied van healthcare en kunnen zo goed inschatten wat er voor uw organisatie relevant kan zijn.

Wij kunnen ook uw ‘responsible person’ ondersteunen. Een ‘responsible person’ is wettelijk verplicht voor organisaties met een groothandelsvergunning.

Onze aanpak

Kader ondersteunt distributeurs van geneesmiddelen bij het verkrijgen van de verplichte groothandelsvergunning, het opstellen en implementeren van een GDP kwaliteitsmanagementsysteem en het voldoen aan de GDP richtlijnen. Met de ondersteuning van Kader bent u goed voorbereid op de mogelijke inspectie door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.  Wij hanteren een praktische en resultaatgericht aanpak. Onze insteek is zoveel mogelijk gebruik te maken van de aanwezige expertise binnen uw eigen organisatie en van wat in de praktijk al goed is geregeld en/of vastgelegd. Door medewerkers in een vroeg stadium te betrekken, creëren we draagvlak in de organisatie.

Om goed in beeld te krijgen wat de taakverdeling, tijdsbesteding en kosten gaan zijn, voeren we als eerste stap in het GDP compliance traject een nulmeting uit. Zo weet u precies wat u kunt verwachten.