ISO 9001:2015 certificering

Onze ervaren KAM adviseurs begeleiden u in 5 praktische stappen naar een succesvolle ISO 9001 certificering. Kader draagt zorg voor een doeltreffend en effectief ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem dat ook werkt in de praktijk!

Onze meerwaarde

Door onze jarenlange ervaring zetten wij een praktisch hanteerbaar en efficiënt digitaal ISO 9001 kwaliteitsmanagement systeem neer dat voldoet aan de eisen van de ISO 9001:2015 norm én de behoefte van onze opdrachtgevers.

Wij bieden daarbij de mogelijkheid voor een integrale aanpak van de NEN ISO 9001 met andere normen en hebben door onze ruime ervaring in uiteenlopende branches voldoende kennis in huis om branche-specifieke richtlijnen te integreren.

Met onze traject-overstijgende blik denken wij als sparringpartner proactief mee in het oplossen van uiteenlopende vraagstukken en het verder uitbouwen van kansen en mogelijkheden voor uw bedrijfsvoering. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in het verzorgen van in-company trainingen, de uitvoering van een RI&E, een medewerkers- en/of klanttevredenheidsonderzoek of de procesoptimalisatie voor uw gehele organisatie.

Kader is approved partner van een aantal gerenommeerde certificatie instellingen en heeft goede contacten met diverse andere certificerende instellingen. Hierdoor zijn wij in staat het moment van ISO 9001 certificatie veelal te bespoedigen en te bevorderen.

Wanneer u het ISO 9001 certificaat behaald heeft, helpen wij u bij het blijven voldoen aan de plichten van certificatie en wetgeving. Dit doen wij door middel van periodiek onderhoud en beheer van het kwaliteitsmanagementsysteem. Dit bespaart u veel tijd, zorg en inspanning!

“De ervaring leert dat wij onze opdrachtgevers veel meer kunnen ontzorgen in de breedte dan in eerste instantie gedacht werd bij de begeleiding van het ISO 9001 traject”

Onze aanpak

Kader inventariseert altijd de wensen, eisen en behoeften van de opdrachtgever. Samen met de opdrachtgever bepalen wij de juiste koers waarbinnen u zoveel mogelijk met eigen medewerkers invulling geeft aan de uitvoering. Het resultaat is een door uw organisatie gedragen kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de ISO 9001:2015 norm, wet én de behoefte van uw eigen organisatie!

In 5 praktische stappen begeleiden wij u naar ISO 9001 certificering. Wij starten daarbij vaak eerst met een nulmeting om te beoordelen in hoeverre uw organisatie al invulling geeft aan de ISO9001 norm en wat exact nodig is om te komen tot certificering.

Na de nulmeting weet u precies waar u aan toe bent en kunt u besluiten of u zich door Kader wilt laten begeleiden naar ISO 9001 certificering. U heeft inzicht in de verwachte tijdsbesteding, taakverdeling en kosten van certificatie.

Vervolgens gaan wij verder met de opzet en invoering van een praktisch hanteerbaar en digitaal ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem. Daarna stellen wij een auditplan op en toetsen door middel van een interne audit ISO 9001 of het kwaliteitsmanagementsysteem voldoende geïmplementeerd is en voldoet aan de ISO9001 norm.

Met de directiebeoordeling ondersteunen wij de directie bij de beoordeling van de effectieve werking van het kwaliteitsmanagementsysteem en voldoet u aan een van de verplichtingen vanuit de norm. Tenslotte ondersteunen wij u bij de externe audit door de certificatie instelling.

Met Kader bent u verzekerd van een deskundige partij die garant staat voor conformiteit van de norm en daarmee een succesvolle certificering!

Na certificering bespreken wij wensen en eisen voor verdere optimalisatie van de organisatie en kunnen wij periodieke activiteiten verzorgen om te blijven voldoen aan de eisen van certificatie en het maximale uit ISO 9001 kwaliteitsmanagement te halen!

Onze ervaring en expertise

Ons team van KAM adviseurs heeft jarenlange ervaring met de opzet en invoering van uiteenlopende managementsystemen en de begeleiding naar certificering. Een integrale aanpak van diverse thema’s en daarbij het integreren van diverse normen in één praktisch hanteerbaar managementsysteem is voor ons dagelijkse praktijk. Onze adviseurs zijn specialist op het gebied van kwaliteitsmanagement, arbomanagement en milieumanagement.

Sinds 1994 begeleiden wij opdrachtgevers naar ISO 9001 certificering. In 2018 hebben wij veel opdrachtgevers begeleid bij de transitie ISO 9001:2015. Kader heeft veel zeer veel kennis van en ervaring met de inhoud en reikwijdte van de norm, risicomanagement en procesbeheersing. Wij begeleidden organisatieadviesbureau P5COM als eerste organisatie in Nederland naar ISO 9001:2015 certificering.

Binnen de gezondheidszorg hebben wij regelmatig normen op het gebied van Medical Devices gecombineerd met ISO 9001:2015 in een geïntegreerd managementsysteem.

De ervaring leert dat wij na ISO 9001 certificering nagenoeg altijd het periodiek onderhoud en beheer van het kwaliteitsmanagementsysteem verzorgen. Dit doen wij voor opdrachtgevers in uiteenlopende branches.

Stappenplan naar certificering

Offerte aanvragen
  1. 1. Start: Nulmeting
  2. 2. Managementsysteem
  3. 3. Interne audit
  4. Onderhoud
  5. 5. Begeleiding certificering
  6. 4. Directiebeoordeling