ISO 9001:2015 certificering

Onze meerwaarde 

  • Jarenlange ervaring: We werken al sinds onze start in 1994 met de ISO 9001 norm; 
  • Up-to-date kennis: We volgen de ontwikkelingen rond deze norm op de voet, onder meer door deelname aan het Platform managementsystemen van de NEN; 
  • Praktische aanpak: We doen graag de juiste dingen goed, op een praktische manier. Wij zorgen door het creëren van draagvlak en betrokkenheid voor een écht voor de organisatie werkend managementsysteem; 
  • Integrale aanpak: We kunnen door onze brede kennis een integratie maken met managementsystemen voor bijvoorbeeld milieu (ISO 14001), medische hulpmiddelen (ISO 13485) of informatiebeveiliging (ISO 27001). 

“De ervaring leert dat wij onze opdrachtgevers veel meer kunnen ontzorgen in de breedte dan in eerste instantie gedacht werd bij de begeleiding van het ISO 9001 traject”

Onze aanpak

Het startpunt voor ISO 9001 (her)certificering is bij Kader Group altijd de inventarisatie van jouw wensen, eisen en behoeften. Samen met jou bepaalt onze adviseur de juiste koers, waarbinnen je zoveel mogelijk met eigen medewerkers invulling geeft aan de uitvoering. Het resultaat is een door de organisatie gedragen kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de ISO 9001:2015 norm, de wet én de behoeften van jouw organisatie!  

Na de nulmeting weet je precies wat je kunt verwachten qua taakverdeling, tijdsbesteding en kosten om tot ISO 9001 certificering te komen. De volgende stap is het opzetten en implementeren van een praktisch hanteerbaar kwaliteitsmanagementsysteem. Daarna stellen we een auditplan op en toetsen door middel van een interne audit ISO 9001 of het kwaliteitsmanagementsysteem voldoende geïmplementeerd is en voldoet aan de ISO9001 norm. In de directiebeoordeling, ook wel management review, die hier op volgt ondersteunt onze adviseur de directie bij de beoordeling van de effectieve werking van het kwaliteitsmanagementsysteem. Hiermee voldoe je meteen aan één van de verplichtingen uit de norm. Dan volgt de externe audit door een certificatie-instelling. Onze adviseur is hierbij aanwezig als dat je voorkeur heeft. 

Met Kader Group ben je verzekerd van een deskundige partij die garant staat voor conformiteit van de norm en daarmee een succesvolle certificering! Na certificering bespreken we wensen en eisen voor verdere optimalisatie van de organisatie en kunnen wij periodieke activiteiten verzorgen om te blijven voldoen aan de eisen van certificatie en het maximale uit ISO 9001 kwaliteitsmanagement te halen.

Stappenplan naar certificering

Offerte aanvragen
  1. 1. Start: Nulmeting
  2. 2. Managementsysteem
  3. 3. Interne audit
  4. Onderhoud
  5. 5. Begeleiding certificering
  6. 4. Directiebeoordeling