ISO 9001 kwaliteitsmanagement

Om kwaliteit op structurele wijze onderdeel te maken van de organisatie, wordt veelal gebruik gemaakt van een kwaliteitsmanagementsysteem. Een model dat context biedt, dat inzicht biedt in de samenhang en het verloop van alle activiteiten, en dat gekoppeld is aan kwaliteitsnormen. Normen waaraan de organisatie zich kan meten.

ISO 9001 is een veel gebruikte, internationaal bekende standaardnorm voor het management van kwaliteit. Op basis van deze ISO9001 norm wordt het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001 ingericht en in praktijk gebracht.

Met behulp van ISO 9001 kwaliteitsmanagement kan de organisatie beoordelen of zij daadwerkelijk aan de wensen van de klant voldoet en de producten en diensten aan de vereiste wet- en regelgeving tegemoetkomen. De doelstellingen van de organisatie zelf zijn sterk bepalend voor de inrichting van het managementsysteem en de daaruit voortvloeiende kwaliteit.

Groei en vooruitgang

Het traject van ontwikkeling en implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001, in nauwe samenwerking met de medewerkers, kan een cultuur van groei en vooruitgang met zich meebrengen. Het zichtbaar maken van verbeteringen, van de deskundigheid en expertise van de organisatie, motiveert om bij te dragen aan een steeds verder reikende kwaliteit van de organisatie.

“ISO 9001 kwaliteitsmanagement draagt bij aan de zichtbaarheid van verbeteringen!”

ISO 9001 certificaat

Evaluatie van de diverse activiteiten en toetsing aan de ISO9001 norm zijn daarbij een wezenlijk onderdeel en maken de toenemende groei zichtbaar.

Na toetsing (externe audit) van het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001 door een certificatie instelling kan de organisatie een ISO 9001 certificaat behalen. Het certificaat getuigt van kwaliteit, het toont aan dat de organisatie in staat is processen, producten en diensten continu te verbeteren en dat het kwaliteitsmanagementsysteem aan de gestelde eisen van de ISO9001 norm voldoet. Een bekroning op de ingezette koers!

Aan de slag met ISO 9001 certificering? Laat u overtuigen van onze meerwaarde en goede prijs-kwaliteitverhouding!
Offerte aanvragen