ISO 9001 stappenplan

De eerste stap van het ISO 9001 stappenplan is het uitvoeren van een nulmeting. Met de nulmeting beoordelen wij in hoeverre uw organisatie al invulling geeft aan de ISO9001 norm en wat exact nodig is om te komen tot certificering. Ook dient deze nulmeting om uw medewerkers kennis te laten maken met de inhoud en de reikwijdte van de norm.

Wij bespreken verschillende processen, procesbeschrijvingen, procedures en instructies en toetsen dit aan de ISO 9001:2015 norm. De resultaten verwerken wij in een rapportage en Plan van Aanpak (PvA). Na de nulmeting weet u precies waar u aan toe bent en kunt u besluiten of u zich door Kader wilt laten begeleiden naar ISO 9001 certificering. U heeft inzicht in de verwachte tijdsbesteding, taakverdeling en kosten van certificatie.

“Een door ons opgezet kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de eisen van de norm én de behoefte van onze opdrachtgevers.”

Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001

De volgende stap van het ISO 9001 certificering stappenplan is het opzetten van het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001. Wij zetten een praktisch hanteerbaar en efficiënt digitaal kwaliteitsmanagementsysteem op dat voldoet aan de eisen van de ISO 9001:2015 norm én de behoefte van onze opdrachtgevers. De opzet en invoering van het managementsysteem is volgens de High Level Structure (HLS) en kan hierdoor eenvoudig met andere nieuwe ISO normen geïntegreerd worden. Ook is het mogelijk om branche-specifieke richtlijnen te integreren.

Interne audit ISO 9001

Vervolgens stellen wij een auditplan op en toetsen door middel van een interne audit ISO 9001 of het kwaliteitsmanagementsysteem voldoende geïmplementeerd is en voldoet aan de ISO 9001 norm. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen en eisen van belanghebbenden en uw organisatie die aan het kwaliteitsmanagementsysteem worden gesteld. Bevindingen, verbeteringen en afwijkingen worden vastgelegd in een rapportage. De interne audit ISO 9001 is een prima voorbereiding op de certificatie audit en is de derde stap uit het ISO 9001 stappenplan.

Directiebeoordeling

De directiebeoordeling vormt stap 4 uit het ISO 9001 certificering stappenplan. Met deze directiebeoordeling ondersteunt Kader de directie bij de beoordeling van de effectieve werking van het kwaliteitsmanagementsysteem, het in kaart brengen van verbetermogelijkheden en het vaststellen van middelen ter verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem. De directiebeoordeling is een belangrijk onderdeel vanuit de norm voorafgaand aan certificering. Na certificering stelt de norm verplicht dat er een periodieke directiebeoordeling wordt uitgevoerd.

“Onze deskundige adviseur is uw sparringpartner.”

Begeleiding naar certificering

Tenslotte volgt de laatste en 5e stap uit het ISO 9001 stappenplan; de begeleiding naar certificering. Kader is approved partner van een aantal gerenommeerde certificatie instellingen. Wij hebben goede contacten met veel certificatie instellingen. Hierdoor zijn wij in staat het moment van certificatie veelal te bespoedigen en te bevorderen.

Onze adviseurs werken transparant en toegankelijk bij u op locatie en zijn daardoor optimaal beschikbaar voor beantwoording van vragen over het kwaliteitsmanagementsysteem en ondersteuning van het management. Kader kan de externe audit door de certificatie instelling begeleiden. Dit biedt extra zekerheid voor de opdrachtgever.

Aan de slag met ISO 9001 certificering? Zet de eerste stap en laat u overtuigen van onze meerwaarde en goede prijs-kwaliteitverhouding!
Offerte aanvragen

Stappenplan naar certificering

Offerte aanvragen
  1. 1. Start: Nulmeting
  2. 2. Managementsysteem
  3. 3. Interne audit
  4. Onderhoud
  5. 5. Begeleiding certificering
  6. 4. Directiebeoordeling