VA-keur veiligheidskeuringen

VA-keur veiligheidskeuringen

VA-keur is binnen de mechanisatiesector het keurmerk voor veiligheidskeuringen. VA-keur is opgezet vanuit de mechanisatiebranche. Binnen VA-keur vinden keuringen plaats van alle arbeidsmiddelen die in de sector gebruikt worden.

Wilt u als mechanisatiebedrijf zelf deze verplichte veiligheidskeuringen op arbeidsmiddelen, machines, werktuigen en gereedschappen kunnen uitvoeren onder VA-keur? Zorg dan dat uw bedrijf voldoet aan de VA-keur richtlijn. Alleen dan mag uw bedrijf het VA-keur voeren en als VA-keur bedrijf de veiligheidskeuringen uitvoeren.

Kader is sinds 1998 betrokken bij het opzetten en uitrollen van VA-keur bij mechanisatiebedrijven. Inmiddels heeft Kader ruim 200 mechanisatiebedrijven succesvol begeleid bij het opzetten van dit keuringssysteem. Jaarlijks vinden meer dan 150.000 machinekeuringen door deze VA-keur bedrijven plaats. Een resultaat om trots op te zijn!

VA-keur maakt informatiebeveiliging aantoonbaar met het ISO 27001 certificaat.

Ons aanbod

Kader ondersteunt u bij de opzet, implementatie en onderhoud van het VA-keur keuringssysteem. Wij begeleiden u naar het VA-keur certificaat en dragen zorg voor de opvolging van technische aspecten en de invulling van verdere regelgeving.

Hiermee kunt u zich aansluiten bij Fedecom en als keuringsbedrijf de veiligheidskeuringen uitvoeren.

 

Voordelen VA-keur

Met het VA-Keur (ontstaan uit VEBIT en COM-keur) is uw mechanisatiebedrijf gerechtigd de jaarlijks verplichte veiligheidskeuringen voor machines en arbeidsmiddelen uit te voeren. Hiermee toont u aan dat uw bedrijf de wettelijke eisen hanteert die op de veiligheidskeuring van machines en arbeidsmiddelen van toepassing zijn. Met de jaarlijkse audit van uw bedrijf toont u tevens richting Inspectie SZW aan dat veiligheidsaspecten in uw bedrijf aantoonbaar op orde zijn. Als VA-keur keuringsbedrijf kunt u met technische vragen terecht bij de technische commissie van Fedecom en kunt u  terugvallen op een professionele organisatie die al 20 jaar actief is in de mechanisatiebranche.

VA-keur richtlijn

De VA-keur richtlijn is de branche-eigen richtlijn die de eisen voor het uitvoeren van veiligheidskeuringen beschrijft. Tevens zijn in de VA-keur richtlijn de veiligheidseisen opgenomen, die een invulling geven van de Arbowettelijke eisen die gelden voor de eigen organisatie. Deze eisen zijn vergelijkbaar met bijvoorbeeld VCA certificering, waarbij de eisen zijn vertaald naar het mechanisatiebedrijf.

Opleiding keurmeester

De VA-keur richtlijn stelt eisen aan de deskundigheid van de keurmeester. Kader verzorgt de opleiding keurmeester voor landbouw-, tuin en park-, industrieel materieel, grond-, weg- en waterbouwmaterieel, intern transport en (elektrische) gereedschappen en arbeidsmiddelen.

VA-Keur en Fedecom

Fedecom is de brancheorganisatie voor fabrikanten, importeurs en dealers van machines in de landbouw-, tuin & park- en industriesector. Binnen Fedecom is VA-keur de veiligheidskeuring voor machines en arbeidsmiddelen. Mechanisatiebedrijven met het VA-keur voeren de veiligheidskeuringen voor machines en arbeidsmiddelen uit volgens de wettelijke eisen.