Blijven voldoen aan de plichten van certificatie en wetgeving

Met het uitbesteden van het periodiek onderhoud en beheer van uw managementsysteem kunt u rekenen op een gestructureerde coördinatie, aansturing en bewaking van de follow up van auditresultaten.

Meerwaarde

Met het periodiek onderhoud en beheer van uw managementsysteem zorgen wij ervoor dat uw managementsysteem op basis van bijvoorbeeld de ISO9001, VCA, ISO27001, ISO13485, ISO45001 of ISO14001 norm continu up tot date en actueel blijft.

U hoeft geen extra inspanningen te leveren voor externe certificeringsaudits en u kunt rekenen op een gestructureerde coördinatie, aansturing en bewaking van de follow-up van auditresultaten. Met het onderhoud en beheer door een onafhankelijke en kritische externe partij kunnen uw medewerkers zich richten op hun eigen taken.

Het maakt voor ons geen verschil of uw managementsysteem is opgezet door uw eigen organisatie, met hulp van een externe partij of door Kader zelf.

Onze aanpak

Met het periodiek onderhoud en beheer verzorgen wij onder andere interne audits, directiebeoordelingen, de opvolging van verbeterende maatregelen en de begeleiding van externe audits. Normen worden (bij wijzigingen) door ons beheerd. Hiermee garanderen wij u een doeltreffend en effectief managementsysteem.

Om te voldoen aan specifieke normen kan een adviseur van Kader een aantal dagen per jaar bij uw organisatie worden ingezet. Ook kunnen wij met onze eigen medewerkers functies tijdelijk voor u invullen.