Procesoptimalisatie volgens Lean methode

Door met de Lean methodiek aan de slag te gaan reduceert u kosten, verhoogt u de klanttevredenheid en verkort u de doorlooptijd van uw processen.

Onze meerwaarde

De gediplomeerde adviseurs van Kader hebben procesoptimalisatie volgens de Lean methode in uiteenlopende branches toegepast. Zij zijn bekend met typische knelpunten voor uw vakgebied en producten of diensten, waardoor zij uw organisatie gericht kunnen begeleiden. Met deze Lean methode brengen onze adviseurs ook oorzaken van fouten en defecten in uw producten of dienstverlening in kaart, zodat u de kwaliteit hiervan kunt verbeteren.

In een tijdsbestek van zo’n 3 à 4 maanden doorlopen wij het verbetertraject volgens de zogenaamde DMAIC cyclus van definieren-meten-analyseren-implementeren-controleren.

Onze aanpak

Kader ondersteunt uw organisatie bij procesoptimalisatie volgens de Lean methode. In werksessies met medewerkers worden het ‘probleem’ en de verbetersituatie besproken. Onze adviseurs maken hierbij zoveel mogelijk gebruik van de in uw organisatie aanwezige kennis en vaardigheden: u en uw medewerkers kennen uw organisatie tenslotte het beste! Onder leiding van onze gediplomeerde adviseurs ontwerpen en implementeren wij vervolgens gezamenlijke oplossingen.

De implementatie van de lean methode stelt uw organisatie in staat zichzelf op gestructureerde wijze continue te verbeteren. Met deze doelgerichte aanpak is uw organisatie in staat haar bedrijfsstrategie om te zetten naar concrete resultaten en succesvoller te zijn dan uw concurrenten.

De toepassing van Lean Six Sigma zorgt al jaren voor blijvende en duurzame resultaten bij grote bedrijven en organisaties in verschillende sectoren in Nederland.  Zo passen bedrijven zoals Philips, Shell, Interpolis, Achmea, ABN AMRO en de Friesland Bank succesvol de Lean methode toe. In Amerika is Lean Six Sigma zelfs een belangrijk onderdeel van de bedrijfsstrategie van bijna alle bedrijven in de Fortune 500. De Lean methodiek heeft zich in de loop der jaren geëvolueerd en is generiek toepasbaar voor alle denkbare processen en in iedere soort organisatie.