Milieumanagement en MVO

Milieu & duurzaamheid

Milieumanagement en MVO management richten zich op het creëren van waarde voor de maatschappij, het milieu en de economie. Kort samengevat: huidige behoeften vervullen zonder hierbij de behoeften van toekomstige generaties te negeren. Dit neemt een steeds belangrijker rol in het dagelijks leven en de bedrijfsvoering in, maar wordt soms gezien als lastig onderwerp. Is het voor uw organisatie de investering waard?

 

De belangen van stakeholders, het creëren van waarde voor medewerkers en afnemers (People), de omgeving en het milieu (Planet) en de invloed op de omzet en winst van uw organisatie (Profit) tellen allemaal mee. Door milieumanagement in uw bedrijfsvoering te integreren krijgt u inzicht in de gevolgen van uw bedrijfsactiviteiten en kunt u hier actief op inspelen.

Meerwaarde

Een systematische aanpak van milieu- en duurzaamheidsaspecten draagt bij aan het bestaansrecht van de organisatie op de lange termijn. Resultaat is een grotere betrokkenheid van medewerkers, milieuvoordeel, inzicht in energieverbruik en milieubelasting, het kunnen voldoen aan aanbestedingscriteria en een grotere winstgevendheid. Dit draagt, naast eigen verantwoordelijkheid, bij aan een positieve uitstraling en goede reputatie van uw organisatie en biedt zo concurrentievoordeel.

People, Planet, Profit

De belangen van stakeholders, het creëren van waarde voor medewerkers en afnemers (People), de omgeving en het milieu (Planet) en de invloed op de omzet en winst van uw organisatie (Profit) tellen allemaal mee. Door milieumanagement in uw bedrijfsvoering te integreren krijgt u inzicht in de gevolgen van uw bedrijfsactiviteiten en kunt u hier actief op inspelen.

“Ons advies kenmerkt zich door een verkorte doorlooptijd van het certificatieproces, een heldere koppeling met specifieke wettelijke eisen voor producten en een integrale aanpak waarbij de link wordt gelegd met andere thema’s.”

Onze mogelijkheden

Kader biedt deskundige en resultaatgerichte ondersteuning bij de ontwikkeling van het milieumanagementsysteem en/of MVO managementsysteem en de vertaling naar de praktijk. We begeleiden uw organisatie in 5 praktische stappen naar certificering, beginnend met een nulmeting waarbij we in kaart brengen wat uw organisatie nodig heeft om tot succesvolle certificering te komen. Na de certificering kan Kader voorzien in onderhoud van het managementsysteem, waarmee u blijft verbeteren en uw certificaat behoudt.

Samen met onze opdrachtgever bepalen we hoe we het traject in gaan vullen: begeleidt onze adviseur u en verricht u samen met uw medewerkers veel werk zelf, of heeft u liever dat we het proces helemaal voor u verzorgen? We vinden het belangrijk medewerkers in een vroeg stadium te betrekken, want hun deskundigheid en expertise vormen een fundamentele basis voor milieumanagement en MVO management en de continue verbetering van de organisatie.

Ervaring & expertise

Ons team van adviseurs heeft veel ervaring in de begeleiding van opdrachtgevers naar het in kaart brengen van en succesvol implementeren van milieumanagementsystemen en MVO managementsystemen volgens normen en (beoordelings)richtlijnen. De adviseurs beschikken over jarenlange en brede praktijkervaring op het gebied van milieumanagement en het behalen van bijbehorende certificaten en keurmerken.

Om structuur en richting te geven aan milieumanagement en MVO management kunnen we u begeleiden volgens diverse normen en (beoordelings)richtlijnen, zoals ISO 14001:2015, CO2 reductie, MVO advies, ISO50001 en BRL9500. Heeft u al een bestaand managementsysteem voor bijvoorbeeld een ander onderwerp zoals kwaliteit? Dan kunnen onze adviseurs uw nieuwe managementsysteem hier vaak mee integreren.

Wat beloven wij

Wat beloven wij

Met de inzet van deskundige en ervaren adviseurs ondersteunen wij onze opdrachtgevers bij de opzet van managementsystemen en certificatie.

Onze zelfstandig opererende adviseurs investeren in kennis over uw bedrijfsvoering en dragen zorg voor een duidelijke en praktische vertaalslag van wet- en regelgeving. Een goede samenwerking tussen opdrachtgever en adviseur is hierbij van essentieel belang.

Zo kunt u zich zonder zorg richten op uw primaire proces en is continuïteit op het gebied van kwaliteit, veiligheid, milieu en informatiebeveiliging gegarandeerd.

Met onze jarenlange kennis en ervaring bent u met Kader verzekerd van een betrouwbare en professionele partner!