CO2 reductie

Kader biedt verschillende oplossingen voor inzicht in en beheersing van de CO2 prestaties van uw organisatie. Zo kunt u met een CO2 footprint volgens de ISO 14064 norm in korte tijd concreet aan de slag met het beheersen van uw energieprestaties en CO2 uitstoot. Voor sommige organisaties is het daarnaast noodzakelijk om volgens de CO2 prestatieladder gecertificeerd te worden.

Onze adviseurs hebben brede ervaring met diverse milieu- en energiemanagementdiensten in uiteenlopende branches. Zij kunnen uw organisatie hiermee op passende wijze ondersteunen en een in de praktijk bruikbare oplossing bieden.

Door uw medewerkers zoveel mogelijk te betrekken bij het traject, heeft u snel inzicht in het verbruik en de kosten van energie en emissie.

Onze aanpak

Onze adviseurs berekenen bij een CO2 footprint of CO2 prestatieladder de uitstoot van uw organisatie op basis van de ISO 14064 norm. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van de aanwezige kennis in uw organisatie; uw medewerkers kennen deze tenslotte het beste. Op deze manier heeft u snel inzicht in het verbruik en de kosten van energie en emissie. Zaken die bekeken worden zijn bijvoorbeeld het brandstofverbruik van het wagenpark en het verbruik van gas en elektriciteit in uw bedrijfspand(en). Onze adviseur zal samen met uw medewerkers praktische CO2 reductiemaatregelen opstellen, zodat u op zeer korte termijn grip kunt krijgen op uw CO2 prestaties. Omdat Kader approved partner is van een aantal certificerende instellingen kunnen wij het moment van certificatie voor de CO2 Prestatieladder vaak gunstig beïnvloeden.