CO2 footprint

Met de CO2 footprint verminder je op een praktische manier je CO2 uitstoot. Jouw organisatie draagt hiermee bij aan een beter milieu. Ook intern zie je voordelen: zo bespaar je met de juiste beheersmaatregelen tijd, maar ook kosten voor bijvoorbeeld transport, emissie, energie, papier, water en afval. De CO2 footprint is gebaseerd op de ISO 14064 en vormt een uitstekend startpunt voor klimaatbewust ondernemen, maar ook een goede basis voor de uitgebreidere CO2 Prestatieladder.

CO2 footprint opstellen

Ben je overtuigd van het voordeel van de CO2 voetafdruk en CO2 reductie? Laat Kader dan een CO2 footprint opstellen. Onze insteek is zoveel mogelijk gebruik te maken van de aanwezige expertise binnen jouw eigen organisatie en van wat in de praktijk al goed is geregeld en/of vastgelegd. Kader berekent de uitstoot van vervoer en energieverbruik op basis van de ISO 14064 norm (één van de eisen uit de CO2 Prestatieladder) en biedt gelijk inzicht in verbruik en kosten van energie en emissie. Je kunt hierbij denken aan praktische informatie zoals het brandstofverbruik van het wagenpark, verbruik van gas en elektriciteit. Zo heb je ook de mogelijkheid doelstellingen te formuleren en maatregelen in gang te zetten om besparingen te realiseren.