CO2 Prestatieladder

Certificering volgens de CO2 Prestatieladder kan een positief effect hebben op jouw reputatie. Hoe meer je organisatie doet aan CO2 reductie, hoe hoger het niveau van jouw organisatie op de CO2 Prestatieladder en hoe hoger het bijkomende gunningsvoordeel bij aanbestedingen. Ben je overtuigd van de voordelen van de CO2 Prestatieladder, CO2 reductie en klimaatbewust ondernemen? Laat Kader je begeleiden naar het CO2 certificaat! We begeleiden je op alle certificeringsniveaus tot het maximaal haalbare niveau 5.

Aanpak CO2 Prestatieladder

Wij maken gebruik van de aanwezige expertise binnen jouw organisatie en nemen jullie huidige situatie als uitgangspunt voor de verdere invulling van het traject. De doorlooptijd van het traject naar certificering op basis van de CO2 ladder, is sterk afhankelijk van het gewenste niveau van het CO2 certificaat, de bestaande structuur en werkwijze van de organisatie. Om een goed beeld te krijgen van de exacte doorlooptijd, van de benodigde middelen en de kosten, voert Kader altijd eerst een nulmeting uit. Kader is approved partner van een aantal gerenommeerde certificatie instellingen en heeft goede contacten met veel certificatie instellingen. Hierdoor zijn wij in staat het moment van certificatie vaak te bespoedigen en te bevorderen.

Periodiek onderhoud CO2 certificaat

Is jouw organisatie gecertificeerd volgens de CO2 ladder? Om te blijven voldoen aan de eisen van certificatie en het maximale uit het geïmplementeerde managementsysteem te halen, dienen met regelmaat de nodige inspanningen te worden geleverd.  Je kunt deze periodieke activiteiten uitbesteden aan Kader, zodat jouw organisatie zich volledig kan richten op haar corebusiness.