CO2 Prestatieladder

Dit kan een positief effect hebben op uw reputatie. Hoe meer uw organisatie doet aan CO2 reductie, hoe hoger het niveau van uw organisatie op de CO2 Prestatieladder en hoe hoger het bijkomende gunningsvoordeel bij aanbestedingen. Bent u overtuigd van de voordelen van de CO2 Prestatieladder, CO2 reductie en klimaatbewust ondernemen? Laat Kader u begeleiden naar het CO2 certificaat! We garanderen minimaal CO2 Prestatieladder niveau 3.

Aanpak CO2 Prestatieladder

Wij maken gebruik van de aanwezige expertise binnen uw organisatie en nemen uw huidige situatie als uitgangspunt voor de verdere invulling van het traject. De doorlooptijd van het traject naar certificering op basis van de CO2 ladder, is sterk afhankelijk van het gewenste niveau van het CO2 certificaat, de bestaande structuur en werkwijze van de organisatie. Om een goed beeld te krijgen van de exacte doorlooptijd, van de benodigde middelen en de kosten, voert Kader altijd eerst een nulmeting uit. Kader is approved partner van een aantal gerenommeerde certificatie instellingen en heeft goede contacten met veel certificatie instellingen. Hierdoor zijn wij in staat het moment van certificatie veelal te bespoedigen en te bevorderen.

Periodiek onderhoud CO2 certificaat

Eenmaal gecertificeerd volgens de CO2 ladder? Om te blijven voldoen aan de eisen van certificatie en het maximale uit het geïmplementeerde managementsysteem te halen,  dienen met regelmaat de nodige inspanningen te worden geleverd.  U kunt deze periodieke activiteiten uitbesteden aan Kader, zodat uw organisatie zich volledig kan richten op haar corebusiness