ISO 14001:2015 certificering

Milieubelasting wil je als bedrijf zoveel mogelijk beperken. De norm ISO 14001 vormt een goede basis voor een milieumanagementsysteem waar je concreet mee werkt aan beperking van milieurisico’s en verbetering van je milieuprestaties. Zo draag je als bedrijf bij aan een betere leefomgeving! ISO 14001 Certificering maakt aantoonbaar dat je actief bezig bent met je milieuprestaties. We zien ook vaak dat partijen die mogelijk milieubelastende processen uitbesteden, ISO 14001:2015 als eis aan hun leveranciers stellen. Met ISO 14001 certificering voldoe je aan deze eis. 

Onze meerwaarde 

Wat kun je verwachten als de adviseurs van Kader Group je begeleiden bij de opzet, implementatie en certificeringsaudit van jouw milieumanagementsysteem? Dat vertellen we je graag. 

  • We werken samen met jou aan het milieumanagementsysteem. Jullie medewerkers kennen de organisatie het beste, dus we maken gebruik van de aanwezige kennis. Zo ontstaat een breed gedragen milieumanagementsysteem; 
  • We begeleiden je op een persoonlijke en coachende manier, zodat je het maximale uit onze samenwerking haalt en zelf aan de slag kunt; 
  • We zijn pragmatisch: we werken met de essentie van de norm aan een milieumanagementsysteem dat past bij de wensen, eisen en behoeften uit jouw organisatie en bij jullie manier van werken. Zo krijg je een milieumanagementsysteem dat voor jullie werkt en niet een papieren tijger; 
  • We kunnen je helpen dit milieumanagementsysteem te integreren met andere managementsystemen zoals ISO 9001 (Kwaliteit), ISO 45001 (Gezond & Veilig Werken) en ISO 50001 (Energiemanagement). 

“We vinden het belangrijk om al vroeg in het proces directie en medewerkers te betrekken. Hoe meer het milieumanagementsysteem in de organisatie gedragen wordt, hoe meer profijt uw organisatie ervan zal hebben. Kader draagt zorg voor een invulling die zoveel mogelijk aansluit op uw bestaande processen.”

Onze aanpak

Kader Group begeleidt jouw organisatie in 5 praktische stappen naar ISO 14001:2015 certificering, te beginnen met een nulmeting, zodat we precies weten waar jullie staan qua documenten en processen. De milieuaspectenanalyse, een onderdeel van het milieuaspectenregister, is essentieel bij een managementsysteem volgens de norm ISO 14001:2015. Als het milieumanagementsysteem is ingericht, volgt een interne audit waarin we het systeem toetsen aan de norm, de wet en jullie eisen. Om de directie te betrekken en te controleren of het managementsysteem ook aan hun eisen en verwachtingen voldoet, volgt hierna de directiebeoordeling of management review. Heeft het managementsysteem deze stappen goed doorstaan? Dan is het tijd voor de externe audit door een certificerende instelling, welke moet leiden tot een ISO 14001 certificaat. 

Zijn jullie gecertificeerd? Dan is het belangrijk te blijven voldoen aan de eisen van certificatie en geldende wet- en regelgeving. Daar helpen we je graag bij met Compliancemanagement. 

Onze ervaring & expertise

Onze KAM adviseurs hebben jarenlange ervaring met de opzet en invoering van uiteenlopende managementsystemen en de begeleiding naar certificering. Zij zijn specialist op het gebied van kwaliteitsmanagement, arbomanagement en milieumanagement

Stappenplan naar certificering

Offerte aanvragen
  1. 1. Start: Nulmeting
  2. 2. Managementsysteem
  3. 3. Interne audit
  4. Onderhoud
  5. 5. Begeleiding certificering
  6. 4. Directiebeoordeling