ISO 14001:2015 certificering

Veel opdrachtgevers die mogelijk milieubelastende processen uitbesteden, stellen ISO 14001:2015 als eis aan hun leveranciers. Met ISO 14001 certificering voldoet u aan deze eis.

Onze meerwaarde

Kiest u voor begeleiding door Kader, dan kiest u voor een aanpak op maat. Onze ervaren adviseurs zullen u in 5 praktische stappen naar een succesvolle ISO 14001 certificering begeleiden. Hun kennis van dit milieumanagementsysteem ISO 14001:2015 combineren zij met de bij u aanwezige kennis over uw organisatieprocessen. Voor diverse branches en in het bijzonder voor sterk milieubelastende organisaties brengt Kader naast wettelijke eisen ook (branche)specifieke eisen in kaart.

Door onze jarenlange ervaring in managementsystemen bieden we u een integrale aanpak, waar gewenst gecombineerd met andere normen als ISO 9001, ISO 45001 en/of ISO 27001. Ook andere (maatwerk)activiteiten behoren tot de mogelijkheden. Hierbij valt te denken aan het toetsen van het activiteitenbesluit/milieuvergunning, het opstellen van een RI&E, het bepalen van uw CO2-footprint of het opstellen van een milieu- of MVO jaarverslag.

Kader is approved partner van en onderhoudt goede relaties met diverse certificerende instellingen, waardoor we het moment van certificatie veelal weten te bespoedigen.

“We vinden het belangrijk om al vroeg in het proces directie en medewerkers te betrekken. Hoe meer het milieumanagementsysteem in de organisatie gedragen wordt, hoe meer profijt uw organisatie ervan zal hebben. Kader draagt zorg voor een invulling die zoveel mogelijk aansluit op uw bestaande processen.”

Onze aanpak

Kader begeleidt u in 5 praktische stappen naar ISO 14001:2015 certificering. We beginnen met een nulmeting waarbij in kaart wordt gebracht welke documenten en processen al aanwezig zijn in uw organisatie. Bij het opzetten van een ISO 14001 milieumanagementsysteem is de milieuaspectenanalyse, een onderdeel van het milieuaspectenregister essentieel.

Als het milieumanagementsysteem volgens de ISO 14001:2015 is ingericht, volgt een interne audit. Hierin toetsen we het systeem aan de norm, de wet en uw eisen als opdrachtgever. Deze interne audit is meteen een goede voorbereiding op de certificatieaudit later in het proces! Om de directie te betrekken en te controleren of het managementsysteem ook aan hun eisen en verwachtingen voldoet, volgt na de interne audit de directiebeoordeling, ook wel bekend als management review. Heeft het managementsysteem deze stappen goed doorstaan? Dan is het tijd voor de externe audit, welke moet leiden tot een ISO 14001 certificaat.

Is uw organisatie gecertificeerd? Om te blijven voldoen aan de eisen van certificatie en het maximale uit het geïmplementeerde milieumanagementsysteem te halen, dienen met regelmaat de nodige inspanningen te worden geleverd.  U kunt deze periodieke activiteiten uitbesteden aan Kader, zodat uw organisatie zich volledig kan richten op haar core business.

Onze ervaring & expertise

Onze KAM adviseurs hebben jarenlange ervaring met de opzet en invoering van uiteenlopende managementsystemen en de begeleiding naar certificering. Zij zijn specialist op het gebied van kwaliteitsmanagement, arbomanagement en milieumanagement

Stappenplan naar certificering

Offerte aanvragen
  1. 1. Start: Nulmeting
  2. 2. Managementsysteem
  3. 3. Interne audit
  4. Onderhoud
  5. 5. Begeleiding certificering
  6. 4. Directiebeoordeling