Duurzaamheidsadvies

Kader Group is koploper op het gebied van duurzaamheid en MVO. Bij ons duurzaamheidsadvies bieden we praktische en oplossingsgerichte begeleiding, passend bij de specifieke wensen en eisen van jouw organisatie, branche en (potentiële) opdrachtgevers. Door onze brede kennis en ervaring met kunnen we jouw MVOambities ook combineren met of integreren in andere thema’s zoals kwaliteit of veiligheid en arbo. Bij ons duurzaamheidsadvies begeleiden wij je graag bij het creëren van waarde op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal/maatschappelijk (People) gebied. Vanuit ons duurzaamheidsadvies helpen we je met een duurzaamheidsscan, duurzaamheidsverslag, certificering volgens de MVO Prestatieladder, of als energieadviseur SVM-regeling. Altijd een passend advies waar jouw organisatie op kan bouwen.

Bij ons MVO advies houden wij altijd rekening met andere thema’s binnen uw organisatie en kunnen dit zo nodig integreren.

Onze aanpak

Ons duurzaamheidsadvies geeft je inzicht in en grip op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onze ervaren adviseurs brengen je huidige MVOprestaties in kaart en stellen samen met jouw medewerkers een plan met maatregelen op. Bij ons duurzaamheidsadvies hechten we grote waarde aan de in jouw organisatie aanwezige kennis en expertise. Voorafgaand kijken we naar wat je in de praktijk al geregeld hebt op duurzaamheidsgebied. Aan de hand hiervan bepalen we het plan van aanpak voor het traject. En kunnen we bepalen wat de wensen zijn en welke concrete stappen we kunnen nemen op het gebied van de drie P’s, People, Planet, Profit.