Duurzaamheidsadvies

Duurzaam ondernemen is ondernemen met oog voor de lange termijn. Hoe gaat uw organisatie om met uitstoot? Levert uw organisatie een bijdrage aan de maatschappij? Kortom: hoe maatschappelijk verantwoord onderneemt u? Met het duurzaamheidsadvies van Kader krijgt u inzicht in uw prestaties en kunt u concreet aan de slag met MVO maatregelen die uw maatschappelijke bijdrage vergroten zonder uw primaire proces en winstdoelstelling uit het oog te verliezen.

Onze meerwaarde

Kader is koploper op het gebied van duurzaamheid en MVO. Bij ons duurzaamheidsadvies bieden we praktische en oplossingsgerichte begeleiding, passend bij de specifieke wensen en eisen van uw organisatie, branche en (potentiële) opdrachtgevers. Door onze brede kennis en ervaring met kunnen we uw MVO ambities ook combineren met of integreren in andere thema’s zoals kwaliteit of veiligheid en arbo. Bij ons duurzaamheidsadvies begeleiden wij u graag bij het creëren van waarde op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal/maatschappelijk (People) gebied.

Bij ons MVO advies houden wij altijd rekening met andere thema’s binnen uw organisatie en kunnen dit zo nodig integreren.

Onze aanpak

Met ons duurzaamheidsadvies krijgt u inzicht in en grip op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onze ervaren adviseurs brengen uw huidige MVO prestaties in kaart en stellen samen met uw medewerkers een plan met beheersmaatregelen op. Bij ons duurzaamheidsadvies hechten we grote waarde aan de in uw organisatie aanwezige kennis en expertise. Voorafgaand kijken we naar wat u in de praktijk al geregeld heeft op duurzaamheidsgebied. Deze factoren beïnvloeden de doorlooptijd, benodigde middelen en uiteindelijke kosten van het traject.