Duurzaamheidsverslag

MVO maatregelen leiden vaak tot directe besparingen, betere resultaten voor zowel de organisatie als de samenleving en tot een positieve invloed op de reputatie van de organisatie. Dit heeft zowel effect op uw (potentiele) opdrachtgevers als op uw medewerkers. De MVO scan is een duurzaamheidsscan op basis van de ISO 26000 norm en de Global Reporting Standards van het GRI en is daarmee internationaal erkend.

Aanpak duurzaamheidsverslag

Wilt u een duurzaamheidsverslag laten uitvoeren en zo inzicht krijgen in resultaten van MVO en de te nemen verbeteringsmaatregelen? Kader ondersteunt bij de uitvoering van de MVO scan en legt de resultaten vast in een duurzaamheidsverslag. Onze adviseurs doen dit samen met deskundigen binnen uw organisatie. We begeleiden de organisatie bij het opstellen van een plan van aanpak en het duurzaamheidsverslag. De mate waarin de organisatie inspanningen verricht op het gebied van MVO bepaalt de doorlooptijd, de benodigde middelen en kosten van het traject.

Kader ondersteunt uw organisatie bij de uitvoering van een MVO scan en begeleidt de organisatie bij het opstellen van een plan van aanpak en het MVO jaarverslag / duurzaamheidsverslag:

  • Duurzaamheidsscan: Een MVO scan op basis van de ISO 26000 norm en de Global Reporting Standards om vast te stellen waar uw organisatie staat.
  • Opstellen Plan van Aanpak: Welke concrete maatregelen en praktische handvatten dragen bij aan de implementatie en continue verbetering van het duurzaamheidsbeleid.
  • Opstellen MVO jaarverslag / duurzaamheidsverslag: Een tastbaar resultaat van de inspanningen van de organisatie op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Uitbreiden MVO beleid

Naast het opstellen en periodiek onderhouden van het duurzaamheidsverslag kan Kader het MVO beleid verder voor u uitbouwen. U kunt hier bijvoorbeeld denken aan:

  • het inventariseren van verwachtingen van opdrachtgevers
  • het formuleren van concrete MVO doelstellingen en activiteiten in een Plan van Aanpak
  • Evalueren van de voortgang en resultaten van het Plan van Aanpak
  • Opzetten en invoeren van een certificeerbaar (ge├»ntegreerd) managementsysteem volgens de MVO Prestatieladder, CO2 ladder en/of de ISO 14001:2015.