Duurzaamheidsverslag

MVO maatregelen leiden vaak tot directe besparingen, betere resultaten voor zowel de organisatie als de samenleving en tot een positieve invloed op de reputatie van de organisatie. Dit heeft zowel effect op jouw (potentiële) opdrachtgevers als op je medewerkers. De MVO scan is een duurzaamheidsscan op basis van de ISO 26000 norm en de Global Reporting Standards van het GRI en is daarmee internationaal erkend.

Aanpak duurzaamheidsverslag

Wil je een duurzaamheidsverslag of MVO jaarverslag laten uitvoeren en zo inzicht krijgen in resultaten van MVO en de te nemen verbeteringsmaatregelen? Kader ondersteunt bij de uitvoering van de MVO scan en legt de resultaten vast in een duurzaamheidsverslag. Onze adviseurs doen dit samen met deskundigen binnen jouw organisatie. We begeleiden de organisatie bij het opstellen van een plan van aanpak en het duurzaamheidsverslag. De mate waarin de organisatie inspanningen verricht op het gebied van MVO bepaalt de doorlooptijd, de benodigde middelen en kosten van het traject.

Kader ondersteunt jouw organisatie bij de uitvoering van een MVO scan en begeleidt de organisatie bij het opstellen van een plan van aanpak en het MVO jaarverslag / duurzaamheidsverslag. Hoe ziet zo’n traject eruit?

  • Duurzaamheidsscan: Een MVO scan op basis van de ISO 26000 norm en de Global Reporting Standards om vast te stellen waar uw organisatie staat.
  • Opstellen Plan van Aanpak: Welke concrete maatregelen en praktische handvatten dragen bij aan de implementatie en continue verbetering van het duurzaamheidsbeleid.
  • Opstellen MVO jaarverslag / duurzaamheidsverslag: Een tastbaar resultaat van de inspanningen van de organisatie op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Uitbreiden MVO beleid

Naast het duurzaamheidsverslag kan Kader ook het MVO beleid verder voor je uitbouwen en aanvullen met de volgende punten:

  • het inventariseren van verwachtingen van opdrachtgevers
  • het formuleren van concrete MVO doelstellingen en activiteiten in een Plan van Aanpak
  • Evalueren van de voortgang en resultaten van het Plan van Aanpak