Aanpassen branche RI&E instrumenten nav wijzigingen Arbowet

Aanpassen branche RI&E instrumenten nav wijzigingen Arbowet

Op 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. Op een tweetal punten hebben deze wijzigingen ook gevolgen voor de inhoud van de branche RI&E instrumenten: het contract met de Arbodienst en de taak van de preventiemedewerker. Branche RI&E instrumenten zullen op deze twee onderdelen moeten worden aangepast aan de gewijzigde wetgeving.

Deze wijzigingen worden gezien als onderhoud, er hoeft geen nieuwe erkenning voor de aangepaste RI&E instrumenten aangevraagd te worden. Het instrument blijft tot de oorspronkelijke datum erkend.

De kern van de veranderingen gaat over de bedrijfsarts en de arbodienst. Hierdoor moeten de overeenkomsten tussen de werkgever en de bedrijfsarts of de arbodienst moeten worden aangepast. Deze overeenkomst wordt ook wel aangeduid met de term ‘basiscontract’. Uiterlijk op 1 juli 2018 moeten bestaande overeenkomsten tussen werkgevers enerzijds en bedrijfsartsen of arbodiensten anderzijds zijn aangepast.

De wijzigingen hebben ook betrekking op de preventiemedewerker. De wettelijke taken van de preventiemedewerker zijn:

  • het ondersteunen van de werkgever om te voldoen aan de Arbowet;
  • het meewerken aan of het opstellen van een RI&E (incl. het plan van aanpak);
  • het meewerken aan het uitvoeren van de maatregelen uit o.a. het plan van aanpak;
  • het samenwerken met en het adviseren aan de OR of de PVT;
  • het samenwerken met en het adviseren aan de bedrijfsarts of de arbodienst (uiterlijk verplicht per 1 juli 2018).
Meer weten? Neem contact met ons op!
Contact
Bel mij
Vul hier uw gegevens in en wij nemen telefonisch contact met u op.