Deadline overgangsperiode ISO normen in zicht

Deadline overgangsperiode ISO normen in zicht

Over ruim een half jaar zijn de certificaten, op basis van ISO 14001:2004 en ISO 9001:2008, niet meer geldig. Met de publicatie van de nieuwe norm voor milieumanagement, ISO 14001:2015 en de nieuwe norm voor kwaliteitsmanagement ISO 9001:2015 is een transitieperiode van drie jaar vastgesteld. Dat betekent dat de overstap in aantocht is.

Organisaties met een ISO 14001:2004 certificaat hebben tot september 2018 de tijd om de overstap te maken naar ISO 14001:2015. Datzelfde geldt voor organisaties met een certificaat tegen ISO 9001:2008 die de overstap moeten maken naar ISO 9001:2015. Na 15 maart 2018 worden er geen nieuwe certificaten meer verstrekt op basis van de oude norm.

De ervaring leert dat organisaties in de praktijk vaak opzien tegen de transitie. De nieuwe versie van de ISO 9001 en ISO 14001 normen zijn ingericht volgens de zogenaamde High Level Structure (HLS) en dat vergt een andere aanpak. Daar waar eerder de nadruk lag op procesbeschrijvingen, bekijkt de nieuwe versie de context van de organisatie en legt de focus meer op risicomanagement. Het ontbreekt veel organisaties aan kennis en ervaring op dit vlak. Het gevolg hiervan is dat veel organisaties de overstap naar de nieuwe normen nog moeten maken.

Het is verstandig om niet tot het laatste moment te wachten met de transitie en het omzetten van het certificaat. De drukte bij de certificerende instellingen kan namelijk toenemen met het naderen van de verloopdatum van de ISO 9001:2008 en ISO 14001:2004.

De IAF (International Accreditation Forum) en de verantwoordelijke ISO commissie hebben de volgende overgangsplanning opgesteld:
Vanaf maart 2018 is iedereen die aan de norm voldoet en hierop gecertificeerd wil zijn, verplicht zich tegen de 2015-versie voor beide normen te certificeren. De overgangsperiode eindigt op 1 september 2018. Na deze datum zijn certificaten op basis van ISO 9001:2008 en ISO 14001:2004 niet meer geldig!

Zorg er dus voor dat de huidige certificering tijdig wordt omgezet naar de vernieuwde norm. Kader kan een nulmeting voor u uitvoeren. Zo weet u precies waar uw organisatie staat, wat er moet gebeuren en hoeveel tijd en geld er nodig is om voor te bereiden op ISO 9001 certificering of ISO 14001 certificering volgens de nieuwe versie!

Meer weten? Neem contact met ons op!
Contact
Bel mij
Vul hier uw gegevens in en wij nemen telefonisch contact met u op.