Je bedrijfsvoering verduurzamen: waarom zou je en hoe doe je dat?

Je bedrijfsvoering verduurzamen: waarom zou je en hoe doe je dat?

Vanaf vandaag ondersteunen we je samen met D&F Consulting, onderdeel van Kader Group, met onze brede expertise op verschillende duurzaamheidsthema’s; van technisch en organisatorisch tot cultuur- en gedragsaspecten!  

Bewuster omgaan met duurzaamheid, het wordt in toenemende mate van je gevraagd en verwacht, als consument én als organisatie. In dat laatste geval wil je je bedrijfsvoering verduurzamen, maar waar begin je? Welke milieuvriendelijke oplossingen zijn er, en welke duurzame alternatieven kun je inzetten?

Binnen Kader Group staan in al onze dienstverlening de drie elementen People, Planet, Profit centraal. Deze drie zouden op een harmonieuze manier gecombineerd moeten worden om duurzaamheid op een juiste manier binnen jouw organisatie te ontwikkelen. Ligt jouw prioriteit op één bepaald onderdeel, dan zijn andere onderdelen vaak onderbelicht. De drie P’s zijn een richtlijn geworden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. In de huidige manier van ondernemen merken we vaak dat er scheefgroei ontstaat tussen de drie elementen. In dit artikel nemen we je mee in een aantal voorbeelden en de manier waarop Kader Group je helpt bij duurzaam ondernemen.

Economische groei ≠ meer welzijn  

Economische groei staat niet altijd gelijk aan groter welzijn: wanneer je het reële inkomen per hoofd van de bevolking afzet tegen geluk en welzijn, dan is er in Nederland vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw al een kentering te zien.  

Figuur 1, Centraal Planbureau, 2011. 

Earth Overshoot Day

En heb je wel eens gehoord van ‘Earth Overshoot Day?’ Dat is de dag waarop we als mensheid collectief meer van de natuur hebben verbruikt dan de aarde in één jaar kan vernieuwen. Gemiddeld voor de wereld was dat dit jaar op 29 juli, maar laat het gerust aan Nederland over daar nog een schepje bovenop te doen: wij bereikten deze ‘mijlpaal’ al op 27 april. Ieder jaar valt deze dag weer eerder in het jaar. Om deze trend te stoppen zullen onder andere organisaties, overheden en de samenleving fundamenteel moeten veranderen om te komen tot een nieuw evenwicht, waarbij duurzame waarde (welzijn) voor economische waarde gaat (welvaart).

Figuur 2 (Global Footprint Network, 2021).  

In het licht van deze ontwikkeling worden maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid steeds belangrijker, ook voor het bedrijfsleven. Je zou kunnen zeggen dat we in een race naar de bodem zitten, met grote ecologische en sociale wereldwijde problemen tot gevolg. Als je dat nog niet gedaan hebt, is nu het moment om te investeren in een duurzame bedrijfsvoering! We merken dat van organisaties steeds vaker verwacht wordt dat zij verantwoording afleggen over hun bestaansrecht (Purpose). 

Door de veranderende tijdsgeest en ‘eisen’ van nieuwe generaties worden organisaties min of meer geacht gedreven te zijn om met hun producten of diensten de wereld te verbeteren. Je zult als organisatie dus moeten investeren in sociaal, menselijk en ecologisch kapitaal, zowel intern, als extern. Het is noodzakelijk om je blik naar buiten te richten, zowel in de keten als naar de gehele maatschappij. 

Hoe Kader Group helpt met verduurzamen

Duurzaamheid loopt bij Kader Group door de hele organisatie: we verbeteren continu onze eigen duurzame bedrijfsvoering, maar ook de duurzaamheidsdiensten die we onze opdrachtgevers bieden. Vanuit verschillende teams werken we hieraan: adviesdiensten leveren we vanuit team Milieu en Duurzaamheid van Kader Consultancy & Interim, het team van Kader Academy verzorgt duurzaamheidsopleidingen en cultuur- en gedragsaspecten zijn ondergebracht bij het Safety Culture team. Soms schakelen we experts van andere teams in, bijvoorbeeld voor onderwerpen als gezondheid, werkgeluk, sociale veiligheid, kwaliteit of informatiebeveiliging. 

Hoe bereik je een duurzaamheidscultuur in jouw organisatie?  

Duurzaamheidscultuur? Jazeker! Wat dat inhoudt? Kort samengevat: het creëren van duurzame waarde (veiligheid, gezondheid, welzijn, maatschappelijk verantwoordelijkheid, duurzaamheid en kwaliteit). Duurzame waarde is van levensbelang voor de continuïteit van een onderneming op lange termijn. Maar hoe kom je daar? 

Een sterke veiligheidscultuur in een organisatie, vormt een mooie basis voor uitbreiding naar een duurzaamheidscultuur (ook wel ‘sustainable culture’ of ‘responsible culture’). Met zo’n duurzaamheidscultuur kun je de spiraal doorbreken waar veel (de meeste) bedrijven in vastzitten: de korte-termijn-focus. Voeg aan die focus toenemende complexiteit toe en je benadeelt niet alleen de menselijkheid, duurzaamheid en innovatie in je organisatie, maar ook het werkplezier en de kwaliteit die je levert. Een organische aanpak heeft de voorkeur bij het ontwikkelen van een duurzaamheidscultuur.  

De medewerkers ‘weten’: 

  • Wat de duurzaamheidsdoelstellingen zijn; 
  • Wat de behoeften en toekomstige ontwikkelingen in de maatschappij zijn.  

Ze leveren ook een concrete bijdrage aan de ontwikkeling van de duurzaamheidsdoelstellingen door het in de dagelijkse praktijk toe te passen ofwel te ‘doen’. Misschien wel het belangrijkste element in de ontwikkeling van een duurzaamheidscultuur: ‘willen’. Het ‘willen’ geeft aan in hoeverre de duurzaamheidsdoelstellingen of purpose van een bedrijf zijn geïnternaliseerd in de persoonlijke overtuigingen en waarden van de medewerkers. Intrinsieke motivatie dus. 

Toenemende duurzaamheidswetgeving

Aandacht voor duurzaamheid is goed, maar momenteel ook nog redelijk vrijblijvend. Als je momenteel als organisatie ‘iets’ doet aan duurzaamheid, is dat vaak op eigen initiatief. Dat kunnen we uiteraard alleen maar toejuichen! Toch wordt er in de nabije toekomst ook wettelijk steeds meer van je organisatie verwacht op duurzaamheidsgebied. Er is nu al landelijke wetgeving als de Omgevingswet, Klimaatwet, Woningwet, Wet Milieubeheer, Wet Natuurbescherming, Energiewet of Regionale Energie Strategie (RES). Op Europees niveau wordt daar binnenkort meer aan toegevoegd in de vorm van Europese Richtlijnen. Ook Nederland zal dit vertalen naar landelijke wetgeving. 

Veel van deze nieuwe wetgeving komt voort uit de Europese Green Deal. In 2019 presenteerde de Europese Commissie de Green Deal, de strategie die: 

  • Gezondheid en welzijn van burgers moet verbeteren; 
  • Europa in 2050 klimaatneutraal moet maken; 
  • De natuur en biodiversiteit in Europa moet beschermen en herstellen.  

Als onderdeel hiervan moeten bedrijven aantoonbaar aan de slag om duurzamer te worden. 

Je eigen bedrijfsvoering aantoonbaar verduurzamen 

Wil je de duurzaamheid van jouw bedrijf verbeteren? Dan staan we je graag bij met onze brede expertise op dit gebied. Wil je op de hoogte blijven van wetswijzigingen en marktontwikkelingen? Ook daar kunnen we voor zorgen. Bij D&F Consulting kun je meer lezen over de Duurzaamheidscultuur en onze aanpak hiervan.  

Ben je een beetje de weg kwijt geraakt in wat er allemaal mogelijk is op duurzaamheids- en MVO-gebied? Dat kunnen we ons best voorstellen. We denken graag met je mee wat er voor jouw organisatie mogelijk is, van simpele verbeteringen tot grootse trajecten. Neem contact met ons op voor meer informatie. 

Bel mij
Vul hier jouw gegevens in en wij nemen telefonisch contact met je op.