Meldplicht opgeschort door komst AVG

Meldplicht opgeschort door komst AVG

Organisaties hoeven verwerkingen van persoonsgegevens niet langer te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De handhaving van deze meldplicht is met de komst van de AVG opgeschort.

Autoriteit Persoonsgegevens

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG van toepassing. De meldplicht voor het verwerken van persoonsgegevens vervalt in de AVG. De AP liep vooruit op deze invoering en schort de handhaving van de meldplicht op.

Gegevensverwerkingen met een ‘bepaald risico’

Overigens moeten bedrijven wel nog steeds melding maken van gegevensverwerkingen met een ‘bepaald risico’. Deze melding moet vooraf aan de verwerking worden gedaan, waarna de AP een voorafgaand onderzoek naar die gegevensverwerking uitvoert waarin wordt gecontroleerd of de verwerking aan de Wet bescherming persoonsgegevens voldoet. Zodra de AP de verwerking heeft goedgekeurd, mag het bedrijf hiermee van start gaan.

Na 25 mei 2018 zijn bedrijven verplicht tot een protection impact assessment (PIA) indien een verwerking mogelijk een hoog risico oplevert voor de rechten en vrijheden van betrokkenen. Indien uit de PIA Privacy blijkt dat de verwerking inderdaad een hoog risico oplevert, moet een organisatie maatregelen nemen om dit risico te beperken. Indien dit niet mogelijk is moet de verwerking eerst worden voorgelegd aan de AP voordat de verwerking van start mag gaan.

Meer weten? Neem contact met ons op!
Contact
Bel mij
Vul hier uw gegevens in en wij nemen telefonisch contact met u op.