Onderzoek onder mkb naar bekendheid nieuwe Arbowet

Onderzoek onder mkb naar bekendheid nieuwe Arbowet

Om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij het arbobeleid is de Arbeidsomstandigheden (Arbowet) veranderd. Sinds 1 juli 2018 is de nieuwe Arbowet volledig van kracht. Uit een verkennend onderzoek onder het mkb en grootbedrijf blijkt dat met name bij het middel en klein bedrijf nog werk aan de winkel is als het gaat om de invoering van de wijzigingen uit de Arbowet.

In aanloop naar de definitieve wetswijziging van de Arbowet op 1 juli 2018 is onder arbobeïnvloeders uit het mkb en grootbedrijf onderzocht in hoeverre zij op de hoogte waren van de wijzigingen in de Arbowet, en in welke mate de wijzigingen al waren doorgevoerd. Onder arbobeïnvloeders worden de mensen binnen een organisatie verstaan die invloed hebben op het arbobeleid. Hierbij moet gedacht worden aan directeuren, bedrijfsmanagers of HR-medewerkers, maar ook aan preventiemedewerkers of leden van de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging. De peiling betreft een momentopname.

Uit het onderzoek blijkt dat het merendeel van de arbobeïnvloeders wist dat de Arbowet is gewijzigd, maar dat zij inhoudelijk nog niet goed bekend waren met de wijzigingen. Hierdoor waren – ten tijde van het onderzoek – nog niet alle wijzigingen doorgevoerd in de organisatie. Zo had bijvoorbeeld één op de vier (27%) bedrijven een basiscontract. Verder was nog eens 27% hier mee bezig, en was nog eens 30% van plan de wijzigingen door te voeren. De arbobeïnvloeders verwachtten dat de meeste wijzigingen voor 1 juli 2018 zouden zijn doorgevoerd.

In het onderzoek  is ook gevraagd naar bekendheid van bepaalde onderdelen van de wetswijziging. De arbobeïnvloeders waren het meest op de hoogte van de mogelijkheid tot het aanvragen van een second opinion (30%) of het vrij bezoeken van een bedrijfsarts (29%). Minder bekend waren de wijze van aanstelling van de preventiemedewerker en het feit dat de bedrijfsarts beroepsziekten moet melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).

De vernieuwde Arbowet is op 1 juli 2017 ingegaan. Contracten die na 1 juli 2017 zijn afgesloten moesten meteen voldoen aan de nieuwe regels. Voor bestaande contracten gold een overgangsperiode tot 1 juli 2018 om huidige contracten aan te passen. Belangrijke wijzigingen in de Arbowet zijn onder andere de invoering van het basiscontract, de second opinion van de bedrijfsarts en de vergrote medewerkersbetrokkenheid via de preventiemedewerker en de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Benieuwd wat Kader voor u kan betekenen? Vraag nu een offerte aan!
Offerte aanvragen
Bel mij
Vul hier uw gegevens in en wij nemen telefonisch contact met u op.
  • Kader gaat zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Lees onze privacyverklaring